Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy - 2022


KAMPANIA 2020
"Wrocławska Kampania
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"

 • Mural - artystyczna ekspozycja na ścianie budynku
  ul. Legnickiej 64 we Wrocławiu.
  Hasło, które widnieje na muralu to:
  "TWOJA OBOJĘTNOŚĆ KRZYWDZI INNYCH.
  DOSTRZEŻ PRZEMOC. ZAREAGUJ!"

  Uroczyste otwarcie muralu z udziałem
  Prezydenta Jacka Sutryka:
  25.11.2020 (środa) godz. 12.00


 • Konferencja "Więzi, które chronią. Pomoc w obliczu zmian" 26.11.2020r (czwartek) godz. 10.00 - 15.00
  W czasie konferencji, prowadzonej w formie zdalnej, poruszane będą zagadnienia związane z pracą zarówno z osobami doświadczającymi przemocy, jak i ze stosującymi przemoc. Prelegentami będą specjaliści-praktycy z tego obszaru. Przedstawione zostaną przykłady dobrych praktyk.
  Sketchnoting - zaangażowany zostanie grafik (rysownik), który będzie przedstawiał (streszczał) w formie graficznej przedstawiane i omawiane podczas konferencji zagadnienia.

 • Spot promujący kampanię - powstaną trzy wersje spotu, dopasowane do specyfiki kanałów dystrybucyjnych. Historie osób doświadczonych przemocą i to, co pomogło im się z przemocy odwikłać.

 • Edukacja i informacja nt. przemocy i jej przeciwdziałania:
  - rozpowszechnianie ulotek na temat przemocy ( w szkołach, przedszkolach, świetlicach środowiskowych, placówkach medycznych, komisariatach policji, itp.)
  - promocja materiałów informacyjno-edukacyjnych w mediach i Internecie
  - ekspozycja plakatów w tramwajach, autobusach, słupach informacyjnych
  - dystrybucja naklejek informacyjnych na tyłach autobusów MPK

Patronat : miasto Wrocław, Wrocławska Rada Kobiet , Stowarzyszenie EVOLUTIO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TELEFONY ZAUFANIA


Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy