Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy - 2022


Kontakt

Administrator
e-mail: admin@psychotekst.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia INTRO:
Prezes Zarządu Małgorzata Osipczuk
tel. 603 646 436
e-mail: intro@psychotekst.pl


Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy