Nasze webinary

"JAK SIĘ ROZSTAĆ I OCALIĆ DZIECKO?" - webinar Stowarzyszenia "Intro"

Zapraszamy na kolejny webinar Stowarzyszenia "Intro", który adresujemy do rodziców planujących rozwód / rozstanie lub będących w trakcie tego procesu. Opowiemy o tym, co sytuacja rozstania oznacza dla dorosłych a przede wszystkim, co oznacza ona dla dzieci: jak mogą doświadczać tej sytuacji, jakie budzi to emocje i możliwe reakcje. Będziemy uczulać na możliwe pułapki, w które łatwo wpaść będąc w procesie rozstawania się z drugim rodzicem. Omówimy, jak dzieciom pomóc w tej sytuacji.

Webinar poprowadzi:
MAŁGORZATA MAKARCZUK-KŁOS - mgr socjologii, psychologii, pracownik socjalny, certyfikowana psychoterapeutka systemowa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami w sytuacji kryzysowej, doświadczającymi przemocy, z dziećmi krzywdzonymi, przeżywającymi trudności na skutek sytuacji rodzinnej, w terapii rodzin i terapii par. Współzałożycielka wrocławskiej Fundacji Non Licet.

Rozmowę będzie moderować:
MAŁGORZATA OSIPCZUK - psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka systemowa, prezeska Stowarzyszenia Intro.

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Przemoc w społeczeństwie - wymiar społeczno-kulturowy" - webinar Stowarzyszenia "Intro"

Podczas webinaru
- powiemy czym jest i skąd bierze się przemoc w społeczeństwie;
- przedstawimy rodzaje i przykłady zachowań przemocowych oraz korelację przemocy i płci.
W następnej kolejności - na podstawie skali uprzedzeń - wyjaśnimy, czym jest język nienawiści i dyskryminacja oraz jakie społeczne skutki one wywołują.

Webinar poprowadzi:
JUSTYNA TOMCZYK: doktor socjologii, wykładowczyni akademicka, specjalistka i ekspertka w zakresie socjologii problemów społecznych

Rozmowę moderować będzie:
Magdalena Staniek: psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat CTPB nr 37), pracująca m.in. w tematyce przemocy i traum, poza tym z nieśmiałością, zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro"

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Rodzina w niewoli alkoholu/narkotyków - webinar Stowarzyszenia "Intro"
Webinar i czat pomocowy Stowarzyszenia Intro.

W trakcie kolejnego webinaru postaramy się opowiedzieć o tym:
- na czym polega uzależnienie?
- co to jest współuzależnienie?
- jak dzieci odnajdują się w sytuacji, gdy rodzic jest pochłonięty nałogiem?
- jak funkcjonuje rodzina?

Wspomnimy też:
- o metodzie interwencji wobec osoby uzależnionej, przygotowywanej przy pomocy terapeuty.
- o pomocy psychologicznej w poradniach uzależnień, w ośrodkach stacjonarnych,
- o ruchu samopomocy: Al-Anon, AA, NA
- o programie ograniczania picia.

Zastanowimy się, dlaczego zaleca się członkom rodziny zgłosić się na terapię mimo, że osoba uzależniona tego nie chce robić.

Webinar poprowadzi:
MAŁGORZATA OSIPCZUK - psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka systemowa, od 20 lat pracująca również z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, ponadto z osobami po przemocy, traumach, z osobami w kryzysie, dorosłymi pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych oraz z parami. Prezeska Stowarzyszenia Intro.
Rozmowę będzie moderować:
MAGDALENA STANIEK - psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat CTPB nr 37), pracująca m.in. w tematyce przemocy i traum, poza tym z nieśmiałością, zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro"

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Prawnik dla osób doświadczających przemocy"
Webinar i czat pomocowy Stowarzyszenia Intro.

Zapraszamy na kolejny webinar, tym razem poruszymy kwestie prawne związane z przeciwdziałaniem przemocy, spróbujemy usystematyzować sobie czym jest przemoc, jaki status ma osoba doświadczająca przemocy w świetle przepisów prawa, a także jakiej pomocy może oczekiwać. Dodatkowo nasi specjaliści postarają się odpowiedzieć na pytanie co zawiera się w pomocy prawnej dla osoby doświadczającej przemocy oraz jakie praktyczne procedury i działania mogą zostać podjęte przy wsparciu prawnika.

Webinar poprowadziły
Julia Jezioro - radca prawny wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP we Wrocławiu (WR-2768), od lat związana z organizacjami wspierającymi osoby narażone na wykluczenie społeczne, w tym przede wszystkim doświadczające przemocy domowej, pracująca czynnie zawodowo i od lat świadcząca pomoc prawną również w ramach prywatnej praktyki.

Rozmowę będzie moderować:
Anna Szczepanik - psycholożka, psychoterapeutka poznawczo - behawioralna w trakcie procesu certyfikacji, od lat współpracująca z organizacjami świadczącymi pomoc dla osób doświadczających przemocy. Prowadzi również terapię w ramach własnej praktyki i poradni zdrowia psychicznego.

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Po co psycholog dla osoby doznającej przemocy?"
Webinar i czat pomocowy Stowarzyszenia Intro.

Zapis webinara naszej organizacji. Od 2004 roku pomagamy osobom doświadczanym przemocą. W czasie webinaru rozmawialiśmy i prezentowaliśmy na slajdach naszą wiedzę o przemocy, o jej szczególnych cechach. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego przemoc wikła i trudno się z niej uwolnić? Gdzie i po co szukać psychologa - w czym może pomóc? Bazowaliśmy na naszych doświadczeniach.

Webinar poprowadziły
MAGDALENA STANIEK - psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat CTPB nr 37), pracująca m.in. w tematyce przemocy i traum, poza tym z nieśmiałością, zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro"

Rozmowę moderowała:
MAŁGORZATA OSIPCZUK - psycholożka, psychoterapeutka systemowa (certyfikat WTTS nr 081/2012), prezeska Stowarzyszenia Intro.

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -