Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy - 2021


Nasze webinary

O procedurze "Niebieskie Karty" po ludzku

W ramach Kampanii "Biała Wstążka" przedstawimy kompendium najpotrzebniejszej wiedzy na temat procedury Niebieskich Kart, zakładanej w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie.

Skąd się wzięła Niebieska Karta? Po co ją zakładać? Kto nad nią pracuje i co robi? Czy warto? Czego się spodziewać? Co jest możliwe a co nie jest możliwe? Czy Niebieska Karta ma sens? Jak dużo jest takich zgłoszeń? Jakie są blaski i cienie NK?

Webinar adresujemy do każdej osoby zainteresowanej tematem - czy z racji osobistych, czy z racji zawodowej styczności z obszarem przemocy. Nie chcemy przedstawiać aktów prawnych, ale skupić się na praktyce, przybliżyć w przystępny sposób ten pomysł interdyscyplinarnego współdziałania służb i instytucji w celu przeciwdziałania przemocy.

Zaprosiliśmy do opowiedzenia o procedurze Niebieskich Kart osobę doświadczoną w jej praktykowaniu. To ona poprowadzi webinar:

IZABELA PAWŁOWSKA - certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Certyfikat wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), starszy specjalista pracy socjalnej, praktyk od 9 lat pracujący z osobami i rodzinami objętymi procedurą "Niebieskie Karty", realizujący działania na rzecz osób i rodzin uwikłanych w przemoc. Od 2015 roku koordynująca i aktywnie zaangażowana w realizację Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy "Biała Wstążka", której od 7 lat patronuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zawodowo od 2012 roku zatrudniona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, od 2013 r. pełniła funkcję lidera grup roboczych, a od 2020 r. pełni obowiązki Przewodniczącej Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego członkiem jest od 3 lat.

Rozmowę moderuje:
MAŁGORZATA OSIPCZUK - psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka systemowa, pracująca z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, z osobami po przemocy, traumach, z osobami w kryzysie, dorosłymi pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych oraz z parami. Prezeska Stowarzyszenia Intro.

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Gwałt i co dalej?
Co warto wiedzieć o realiach prawnych by wspierać osoby po przemocy seksualnej?"

Zapraszamy na kolejny webinar Stowarzyszenia Intro. Tym razem naszym gościem jest prawnik z dużym doświadczeniem w towarzyszeniu osobom po przemocy seksualnej w procesie dochodzenia do sprawiedliwości.

Porozmawiamy o kwestii zgłaszania przestępstw seksualnych, o realiach postępowania krok po kroku. Uczulimy na to, co warto wiedzieć, na co się nastawić. I o tym, co to jest "kultura gwałtu", jaki ma na nas wpływ?

Sądzimy, że nasz webinar będzie pomocny dla każdej i każdego, kto może kiedyś usłyszeć od drugiej osoby "zostałam zgwałcona", "molestował mnie w autobusie", "nie wiem czy to gwałt, ale coś złego się stało", itp. Jeśli jesteś przyjaciółką, przyjacielem, koleżanką, kolegą, psychologiem, psychoterapeutą, pracownikiem socjalnym, kuratorem, nauczycielem, trenerem, lekarzem, pielęgniarką, rehabilitantem lub po prostu świadkiem - i dowiesz się o krzywdzie przemocy seksualnej - to, o czym będziemy rozmawiać może ci się przydać by dobrze wesprzeć.

Webinar poprowadzi:
ADAM KUCZYŃSKI - radca prawny, prowadzi indywidualną praktykę, pracuje na rzecz szeregu organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka (Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Stowarzyszenie Nigdy Więcej), a w szczególności ochroną praw kobiet (Fundacja Feminoteka, Fundacja Rodzić po Ludzku, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Stowarzyszenie ForgetMeNot) i osób LGBT+ (Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Stowarzyszenie Lambda Szczecin, Fundacja Wolontariat Równości). Współzałożyciel Fundacji Przeciw Kulturze Gwałtu im. Margarete Hodgkinson

Rozmowę będzie moderować:
MAŁGORZATA OSIPCZUK - psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka systemowa, pracująca z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, z osobami po przemocy, traumach, z osobami w kryzysie, dorosłymi pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych oraz z parami. Prezeska Stowarzyszenia Intro.

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"TRAUMA: CZYM JEST?
JAK PSYCHOTERAPIA MOŻE POMÓC W PORADZENIU SOBIE PO TRAUMIE?"

Psycholodzy wiedzą, że wiele trudności w funkcjonowaniu ma źródło w traumatycznych przeżyciach. Czym jest TRAUMA? Jakie wydarzenia mogą doprowadzić do psychicznych zranień? Co trauma może mieć wspólnego z przemocą i z jaką przemocą? Jakie są rodzaje traumy, jej objawy? Do czego trauma może doprowadzić? Co trauma robi z mózgiem? Czy trauma poddaje się leczeniu i co ma z tym wspólnego psychoterapia? Co to jest terapia przedłużoną ekspozycją i nadpisywanie wspomnień w terapii schematu?

Webinar poprowadziła:
MAGDALENA STANIEK - psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat CTPB nr 37), pracująca m.in. w tematyce przemocy i traum, poza tym z nieśmiałością, zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro"

Rozmowę moderowała:
MAŁGORZATA OSIPCZUK - psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka systemowa, pracująca z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, z osobami po przemocy, traumach, z osobami w kryzysie, dorosłymi pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych oraz z parami. Prezeska Stowarzyszenia Intro.

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"JAK SIĘ ROZSTAĆ I OCALIĆ DZIECKO?" - webinar Stowarzyszenia "Intro"

Zapraszamy na kolejny webinar Stowarzyszenia "Intro", który adresujemy do rodziców planujących rozwód / rozstanie lub będących w trakcie tego procesu. Opowiemy o tym, co sytuacja rozstania oznacza dla dorosłych a przede wszystkim, co oznacza ona dla dzieci: jak mogą doświadczać tej sytuacji, jakie budzi to emocje i możliwe reakcje. Będziemy uczulać na możliwe pułapki, w które łatwo wpaść będąc w procesie rozstawania się z drugim rodzicem. Omówimy, jak dzieciom pomóc w tej sytuacji.

Webinar poprowadzi:
MAŁGORZATA MAKARCZUK-KŁOS - mgr socjologii, psychologii, pracownik socjalny, certyfikowana psychoterapeutka systemowa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami w sytuacji kryzysowej, doświadczającymi przemocy, z dziećmi krzywdzonymi, przeżywającymi trudności na skutek sytuacji rodzinnej, w terapii rodzin i terapii par. Współzałożycielka wrocławskiej Fundacji Non Licet.

Rozmowę będzie moderować:
MAŁGORZATA OSIPCZUK - psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka systemowa, prezeska Stowarzyszenia Intro.

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Przemoc w społeczeństwie - wymiar społeczno-kulturowy" - webinar Stowarzyszenia "Intro"

Podczas webinaru
- powiemy czym jest i skąd bierze się przemoc w społeczeństwie;
- przedstawimy rodzaje i przykłady zachowań przemocowych oraz korelację przemocy i płci.
W następnej kolejności - na podstawie skali uprzedzeń - wyjaśnimy, czym jest język nienawiści i dyskryminacja oraz jakie społeczne skutki one wywołują.

Webinar poprowadzi:
JUSTYNA TOMCZYK: doktor socjologii, wykładowczyni akademicka, specjalistka i ekspertka w zakresie socjologii problemów społecznych

Rozmowę moderować będzie:
Magdalena Staniek: psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat CTPB nr 37), pracująca m.in. w tematyce przemocy i traum, poza tym z nieśmiałością, zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro"

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Rodzina w niewoli alkoholu/narkotyków - webinar Stowarzyszenia "Intro"
Webinar i czat pomocowy Stowarzyszenia Intro.

W trakcie kolejnego webinaru postaramy się opowiedzieć o tym:
- na czym polega uzależnienie?
- co to jest współuzależnienie?
- jak dzieci odnajdują się w sytuacji, gdy rodzic jest pochłonięty nałogiem?
- jak funkcjonuje rodzina?

Wspomnimy też:
- o metodzie interwencji wobec osoby uzależnionej, przygotowywanej przy pomocy terapeuty.
- o pomocy psychologicznej w poradniach uzależnień, w ośrodkach stacjonarnych,
- o ruchu samopomocy: Al-Anon, AA, NA
- o programie ograniczania picia.

Zastanowimy się, dlaczego zaleca się członkom rodziny zgłosić się na terapię mimo, że osoba uzależniona tego nie chce robić.

Webinar poprowadzi:
MAŁGORZATA OSIPCZUK - psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka systemowa, od 20 lat pracująca również z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, ponadto z osobami po przemocy, traumach, z osobami w kryzysie, dorosłymi pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych oraz z parami. Prezeska Stowarzyszenia Intro.
Rozmowę będzie moderować:
MAGDALENA STANIEK - psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat CTPB nr 37), pracująca m.in. w tematyce przemocy i traum, poza tym z nieśmiałością, zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro"

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Prawnik dla osób doświadczających przemocy"
Webinar i czat pomocowy Stowarzyszenia Intro.

Zapraszamy na kolejny webinar, tym razem poruszymy kwestie prawne związane z przeciwdziałaniem przemocy, spróbujemy usystematyzować sobie czym jest przemoc, jaki status ma osoba doświadczająca przemocy w świetle przepisów prawa, a także jakiej pomocy może oczekiwać. Dodatkowo nasi specjaliści postarają się odpowiedzieć na pytanie co zawiera się w pomocy prawnej dla osoby doświadczającej przemocy oraz jakie praktyczne procedury i działania mogą zostać podjęte przy wsparciu prawnika.

Webinar poprowadziły
Julia Jezioro - radca prawny wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP we Wrocławiu (WR-2768), od lat związana z organizacjami wspierającymi osoby narażone na wykluczenie społeczne, w tym przede wszystkim doświadczające przemocy domowej, pracująca czynnie zawodowo i od lat świadcząca pomoc prawną również w ramach prywatnej praktyki.

Rozmowę będzie moderować:
Anna Szczepanik - psycholożka, psychoterapeutka poznawczo - behawioralna w trakcie procesu certyfikacji, od lat współpracująca z organizacjami świadczącymi pomoc dla osób doświadczających przemocy. Prowadzi również terapię w ramach własnej praktyki i poradni zdrowia psychicznego.

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Po co psycholog dla osoby doznającej przemocy?"
Webinar i czat pomocowy Stowarzyszenia Intro.

Zapis webinara naszej organizacji. Od 2004 roku pomagamy osobom doświadczanym przemocą. W czasie webinaru rozmawialiśmy i prezentowaliśmy na slajdach naszą wiedzę o przemocy, o jej szczególnych cechach. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego przemoc wikła i trudno się z niej uwolnić? Gdzie i po co szukać psychologa - w czym może pomóc? Bazowaliśmy na naszych doświadczeniach.

Webinar poprowadziły
MAGDALENA STANIEK - psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat CTPB nr 37), pracująca m.in. w tematyce przemocy i traum, poza tym z nieśmiałością, zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro"

Rozmowę moderowała:
MAŁGORZATA OSIPCZUK - psycholożka, psychoterapeutka systemowa (certyfikat WTTS nr 081/2012), prezeska Stowarzyszenia Intro.

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy - 2021