Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy - 2022


Znęcanie się w szkołach. Jak przeciwdziałać znęcaniu? Przewodnik dla nauczycieli.

wyd. Kampania Przeciw Homofobii,
Warszawa 2008

Przewodnik "Znęcanie się w szkołach. Jak przeciwdziałać znęcaniu?" ma na celu dostarczenie informacji i podstawowych rad nauczycielom i pracownikom szkół tak, aby byli oni w stanie reagować na przemoc (zwłaszcza związaną z orientacją seksualną) w szkole, a także jej zapobiegać.

Już na samym początku, pomimo braku wątpliwości co do wagi takich działań, pojawia się odpowiedź na pytanie, do czego potrzebny jest podręcznik dotyczący przemocy wobec osób homoseksualnych. Autorzy z ogromną starannością opisują okres dojrzewania młodych ludzi i ich trudności z poradzeniem sobie z samym sobą. Kolejne pytanie, na które potrzebna jest odpowiedź, brzmi: "Po co nauczycielowi taki podręcznik?".

Właściwa część książki składa się z 3 działów: wyjaśnienia pojęć, opisów zjawiska i badań, praktycznych rozwiązań.
W pierwszym z nich szczegółowo zostały omówione najważniejsze pojęcia. Ułatwia on nie tylko samo nazwanie rzeczywistości, ale i jej zrozumienie. W dziale tym nie brakuje także definicji stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji, homofobii, znęcania się i ich skutków.
Prawdziwe historie to najtrudniejszy w lekturze rozdział książki. Zajmuje się przypadkami wziętymi z życia i uświadamia, jak szeroka jest skala problemu.
W podręczniku znalazł się także opis badań dotyczących sytuacji młodzieży homoseksualnej w szkołach, analiza języka homofobii, analiza pojęcia i zjawiska prześladowania.
Końcowa część to pomysły mogące być inspiracją do poprowadzenia lekcji z młodzieżą, a także przemyślenia swoich postaw i wiedzy na temat zjawiska przemocy wobec osób homoseksualnych. Nie brakuje w niej ćwiczeń pozwalających starać się zrozumieć osobę pokrzywdzoną.
Najcenniejszym źródłem wiedzy jest fragment mówiący o tym, co nauczyciel może zrobić (jak przerwać przemoc, jak rozmawiać ze sprawcami, jak radzić sobie z agresją, jak rozmawiać z poszkodowanymi, itd.). Na końcu zainteresowany tematem czytelnik znajdzie dodatkowe źródła informacji.

Opisany przeze mnie podręcznik zawiera podstawową wiedzę z zakresu przemocy wobec osób homoseksualnych (i przemocy w ogóle), jest dobrym źródłem wiedzy dla osób stykających się z problemem po raz pierwszy . W moim odczuciu może znacznie ułatwić prowadzenie pierwszych zajęć z tego zakresu. Jego tematyka skłania mnie do stwierdzenia, że wiedza w nim zawarta powinna być obowiązkowa dla osób pracujących z młodzieżą.

Autorka recenzji: Milena Kwasek


Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy