Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy - 2022


TOKSYCZNE SŁOWA


Patricia Evans

"Większą władzę odczuwamy łamiąc ducha człowieka, niż zdobywając jego serce"
Eric Hoffer

Książka Particii Evans jest poradnikiem definiującym i opisującym zjawisko agresji słownej w związku dwojga dorosłych ludzi. Skierowana jest do wszystkich, choć zawarte przykłady dotyczą kobiet, gdyż autorka bazowała na usłyszanych historiach od ofiar agresji słownej, których zdecydowaną większość stanowiły kobiety.

Praca podzielona jest na dwie części. Pierwsza rozpoczyna się od kwestionariusza samooceny, który może być pomocny w rozpoznaniu, czy we własnym związku jest obecna agresja słowna, czy też nie. Ponadto zawarte są opisy dwóch rodzajów władzy: Władzy Nad Innymi oraz Siły Wewnętrznej - jako tych, które mają znaczenie w kwestii obecności agresji w związku, albo jej braku. Autorka w oparciu o te władze wprowadza podział na Rzeczywistość Pierwszą i Drugą, jako dwie odrębne, w jakich żyje agresor i ofiara. Pomaga to zrozumieć postrzeganie świata zarówno przez agresora i ofiarę, a dzięki temu uświadomić sobie różnice w postrzeganiu siebie, partnera i całego otoczenia z tych dwóch różnych perspektyw. Skutki słownej agresji, opis uczuć i myśli ofiary słownej agresji, schematy agresji, znaki rozpoznawcze - to także tematy poruszane w pierwszej części. Na koniec autorka analizuje słowną agresję w świetle uwarunkowań kulturowych, które poprzez wieloletnie oczekiwanie od mężczyzn postawy dominującej w społeczeństwie, stały się łatwym pretekstem do nadużyć ze strony partnerów, mężów wobec kobiet.

Druga część opisuje bardziej szczegółowo samo zjawisko agresji słownej oraz proces rekonwalescencji - cechy charakterystyczne agresji, rodzaje, przyczyny oraz praktyczne sposoby osiągania zmian i odzyskiwania równowagi, w tym zalecane sposoby komunikacji z partnerem - agresorem. Można tu znaleźć także wskazówki dla terapeutów oraz krótki rozdział o samym procesie terapii ofiar agresji słownej. Ponadto autorka ukazuje problemy, przed którymi stają rodzice i dzieci w kwestii agresji oraz wskazówki, w jaki sposób zapobiegać własnej postawie agresywnej wobec dzieci w różnych sytuacjach, a także jak reagować na słowną agresję przejawianą przez dzieci.

Wszystkie powyższe aspekty opisywane są na konkretnych przykładach - wspomnień i opisów osób, które żyją w związkach z agresorem słownym oraz rodziców, którzy borykają się w swoim wychowaniu dzieci z omawianym problemem. Jest to niewątpliwie pomocny poradnik, który pozwala lepiej zrozumieć zjawisko agresji słownej i zdiagnozować swój związek w tym aspekcie. Daje narzędzia do walki i nadzieję na polepszenie swojego samopoczucia. Dzięki temu ofiary agresji słownej mogą poczuć się mniej bezradne i samotne w swojej sytuacji, gdyż w wielu historiach łatwo można odnaleźć siebie. Książkę z pewnością warto przeczytać, może ona stanowić pierwszy krok w walce z krzywdzącą atmosferą w związku.

"Wierzę, że bardzo często ból, który odczuwamy, ma nam uświadomić, że coś jest nie w porządku. Pora dowiedzieć się, co to jest. Mam nadzieję, że ta książka Wam w tym pomoże."
Autorka Patricia Evans

Autorka recenzji: Magdalena Lewicka


Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy