Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy - 2022


TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA ZABURZEŃ LĘKOWYCH U DZIECI - Program "Zaradny kot"
Podręcznik terapeuty, zeszyt ćwiczeń


P.C. Kendall, K.A. Hedtke

Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci to niezwykle użyteczna lektura dla każdej osoby, zainteresowanej zaburzeniami lękowymi dzieci, szczególnie przydatna zaś może być terapeutom pracującym na co dzień z dziećmi i chcącym w swej pracy zastosować model terapii poznawczo-behawioralnej. Philip Kendall i Kristina Hedtke prezentują program "Zaradny kot" adresowany do dzieci w wieku 8-13 lat.

W podręczniku terapeuty czytelnik znajdzie krótki wstęp charakteryzujący terapię poznawczo-behawioralną zaburzeń lękowych oraz specyfikę programu "Zaradny kot" i założenia, na których się on opiera. Kolejna - właściwa - część podręcznika terapeuty zawiera prezentację 16 sesji terapeutycznych. Na każdą z nich składa się cel ogólny, cele szczegółowe i plan sesji. Bezdyskusyjną wartością takiej prezentacji materiału jest jasność i konkretność przekazu - nawet początkujący terapeuta z łatwością wprowadzi do swojej praktyki klinicznej program terapeutyczny "Zaradny kot". Dodatkową zaletą podręcznika są zawarte w opisie niemalże każdej sesji "dobre rady", które jeszcze bardziej ułatwiają stosowanie technik poznawczo-behawioralnych w pracy terapeutycznej i pozwalają stosującemu je klinicyście poczuć się pewniej. Oto przykładowa rada: "Dobrze jest wcześniej przemyśleć, co można zasugerować dziecku, kiedy rozważamy alternatywne rozwiązania. Oto kilka sugestii: spróbuj zmienić sytuację (...), odwróć uwagę (...)". Wartościowe są również zamieszczone na marginesie wskazówki "Bądź kreatywny" - wskazują one te miejsca, gdzie terapeuta może, a nawet powinien, pozwolić sobie na własną inicjatywę w kreowaniu procesu terapii i tym samym dopasować działania do właściwości i możliwości klientów.

Ostatnia część podręcznika terapeuty nosi tytuł Materiały dla terapeuty: współwystępowanie zaburzeń i czynniki komplikujące i zawiera charakterystykę zaburzeń współwystępujących z zaburzeniami lękowymi, takich jak: depresja/dystymia, nadpobudliwość, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i ataki paniki, oraz czynników mogących komplikować proces terapii, do których zalicza się: problemy z uległością, hiperkrytycyzm, zaprzeczanie lękowi, odmowa chodzenia do szkoły, realistyczne lęki i problemy rodzinne. Wartością też części są konkretne przykłady rozwiązań pozwalających sobie poradzić z komplikacjami w terapii.

Integralną częścią programu "Zaradny kot" jest zeszyt ćwiczeń. Jego szata graficzna przypomina znane dzieciom z wielu zajęć szkolnych zeszyty, w których robią ćwiczenia, rozwiązują zagadki i zapisują różne ważne rzeczy. To skojarzenie może być pomocne dla dzieci w wejściu w proces terapii - dzięki zeszytowi ćwiczeń mogą wykorzystywać posiadane już przez siebie umiejętności. Głównym, graficznym bohaterem zeszytu ćwiczeń jest kot, który może dla dziecka w terapii stać się swoistym przyjacielem i towarzyszem pracy. Zeszyt ćwiczeń stanowi więc bez wątpienia niezwykle przydatne narzędzie dla każdego terapeuty , pracującego z dziećmi i umożliwia sprawne opanowanie czterech kroków "Zaradnego kota". Akronim STOP nie powinien już stanowić zagadki. Jeśli więc Strach bierze, najlepiej sięgnąć po terapię poznawczo-behawioralną i skorzystać z pomocy Zaradnego kota - wtedy nawet, jeśli wydaje się, że Teraz wydarzy się coś złego!, szybko będzie można podjąć decyzję "Odrzucam bierność" i w efekcie powiedzieć: "Poradziłem sobie!". A to wszystko z pomocą podręcznika i zeszytu ćwiczeń autorstwa Philipa Kendalla i Kristiny Hedtke.

Autorka recenzji: Magdalena Staniek


Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy