Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy - 2022


TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA ZABURZEŃ LĘKOWYCH U MŁODZIEŻY - Program "Lęk"
Podręcznik terapeuty, zeszyt ćwiczeń


Patricia Evans

W dzisiejszym świecie nie jest łatwo być nastolatkiem. Każdego dnia młody człowiek ma przed sobą mnóstwo wyzwań, takich jak: chodzenie do szkoły i zbieranie dobrych ocen, spotkania z przyjaciółmi, których powinno być dużo, rozwijanie pasji i zainteresowań, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, wchodzenie w świat relacji damsko - męskich. Nic dziwnego, że wielu nastolatków jest mocno obciążonych wymaganiami stawianymi przez otoczenie, ale także wymaganiami stawianymi przez samego siebie. Pojawia się dużo stresu, napięcia, obaw i lęków. Program "Lęk" jest skierowany właśnie do osób w wieku 14-17 lat, które mają trudności z poradzeniem sobie z tym wszystkim. W skład pomocy do programu wchodzą dwie książki: podręcznik dla terapeuty oraz zeszyt ćwiczeń dla uczestnika terapii. W podręczniku terapeuty dokładnie opisany jest cały program terapeutyczny, złożony z 16 spotkań. Pojawiają się przykłady zadań, jakie można zastosować podczas terapii, a także użyteczne wskazówki dla terapeuty. Zeszyt ćwiczeń jest pełen rad dla nastolatka oraz miejsca na opis jego własnych doświadczeń. Wszystko napisane prostym językiem, który będzie zrozumiały dla młodego człowieka.

Cały program jest modyfikacją programu "Zaradny kot", znanego na świecie i skierowanego do leczenia zaburzeń lękowych u dzieci. Może być on zastosowany w pracy indywidualnej, a także grupowej. Całość jest poprowadzona w nurcie poznawczo - behawioralnym i składa się z dwóch części: w pierwszej młody człowiek dowiaduje się, czym jest lęk, jak rozpoznawać jego symptomy, skąd on się bierze. Poznaje też po kolei punkty planu STOP:
S - strach mnie bierze?
T - teraz wydarzy się coś złego!
O - Odrzucam bierność.
P - Poradziłem sobie.

W drugiej części klient uczy się stosować plan STOP w różnych sytuacjach życiowych, zaczynając od takich, które wzbudzają niski poziom lęku, a kończąc na tych, które wzbudzają wysoki poziom lęku. Za wszystkie starania klient jest nagradzany punktami, które potem są wymieniane na nagrody.

Zestaw książek jest pozycją, która obowiązkowo powinna znaleźć się w biblioteczce terapeuty poznawczo - behawioralnego, ale nie tylko. Każdy terapeuta czy pedagog, który styka się z młodzieżą i ich problemami, powinien zapoznać się z tą pozycją, bo nawet jeśli nie będzie prowadził terapii według schematu opisanego w książce, to z pewnością zyska wiele cennych wskazówek i inspiracji do własnej pracy.

Autorka recenzji: Aleksandra Jadach


Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy