Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy - 2022


Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu.


(red.) Dorota Jaszczak-Kuźmińska, Katarzyna Michalska

Osoby starsze i niepełnosprawne są jednymi z najbardziej bezbronnych wobec aktów przemocy. To osoby, które, podobnie jak dzieci, są zależne od swoich opiekunów a stosowana wobec nich przemoc często kryje się za zasłoną rodzinnego milczenia. Jak im pomóc? Umożliwiając korzystanie z profesjonalnego wsparcia pracowników pierwszego kontaktu, do których kierowany jest poradnik "Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych".

Kim jest pracownik pierwszego kontaktu i kto już na wstępie może poczuć się zainteresowany lekturą tej recenzji? Pracownicy socjalni, oświaty, ochrony zdrowia, policji, służby kuratorskiej... Dodatkowo do lektury zachęcam wszystkich, którzy poszukują wiedzy na temat tego, jak z pomocy tych służby korzystać.

Autorki podręcznika, już na wstępie zastanawiają się, jak można pomóc osobom starszym i niepełnosprawnym doświadczającym przemocy. Szukają możliwości pomocy przede wszystkim w ich poznaniu, wysłuchaniu i zrozumieniu, w edukacji o ich prawach, a także w pomocy samej rodzinie w opiece nad osobami potrzebującymi stałej pomocy.

Jaszczak-Kuźmińska i Michalska początkowo zajmują się samym istnieniem zjawiska przemocy, opisują perspektywy, z których można je analizować, zwracają uwagę na kryteria charakteryzujące przemoc i formy przemocy. Nie zabrakło danych statystycznych dotyczących skali zjawiska, opisu cyklu przemocy i jej rodzajów. Opisują czynniki sprzyjające występowaniu przemocy w rodzinie, sytuację sprawcy i ofiary, czynniki ryzyka, mechanizmy przemocy.

W drugiej części skupiają się już tylko na osobach starszych, na ich wykluczeniu z życia społecznego, jakości życia i przyczynach, determinantach i czynnikach ryzyka przemocy. Charakteryzują ofiarę i sprawcę. Następny rozdział, o podobnej budowie i tematyce, dotyczy osób niepełnosprawnych i ich sytuacji w społeczeństwie.

Bardzo często w podręczniku padają informacje o tym, jak pomagać, wymienione są zasady prowadzenia rozmowy w procesie pomagania, zasady rozpoznawania przemocy, oceny sytuacji i bezpieczeństwa. Pracownicy pierwszego kontaktu w rozdziale "Rola i zadania przedstawicieli służb i instytucji w procesie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" znajdą dla siebie ogromną ilość cennych uwag i wskazówek.

W końcowych rozdziałach podręcznika została poruszona tematyka pomocy interdyscyplinarnej, aktywizacji i edukacji osób starszych, wsparcia niepełnosprawnych i ich rodzin oraz aspekty prawne (znajdziemy tu nawet wzory pism procesowych).

Mam nieodparte wrażenie, że w podręczniku każdy czytelnik, nie tylko osoba zajmująca się pomaganiem zawodowo, znajdzie coś dla siebie. "Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych" to duża ilość praktycznej wiedzy, której na wstępie się nie spodziewałam (i jestem bardzo pozytywnie zaskoczona). Wszystko zostało opisane jasnym, prostym językiem. Najważniejsze informacje są wypunktowane i podkreślone. Poradnik czyta się przyjemnie, a kończy... z dużą jasnością i jeszcze głębszym zrozumieniem tematu.

Autorka recenzji: Milena Kwasek


Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy