Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy - 2022


Przemoc w rodzinie


Irena Pospiszyl

Zjawisko przemocy w rodzinie jest jednym z najstarszych poruszanych zagadnień z zakresu przemocy. Każdy człowiek w rodzinie powinien natrafić na grunt sprzyjający rozwojowi, zapewniający mu bezpieczeństwo, poczucie bycia ważnym i kochanym. Prawdopodobnie dlatego brak tych podstawowych i najbardziej potrzebnych do życia elementów szokuje, zmusza do zainteresowania tematem przemocy, ciągłych badań i szukania skutecznych rozwiązań.

Irena Pospiszyl swoją książkę "Przemoc w rodzinie" zaczyna od zdefiniowania przemocy i agresji oraz podkreślenia różnic między nimi. Często oba pojęcia są mylone lub stosowane zamiennie. Autorka ułatwia zobaczenie wyraźnej granicy między jednym, a drugim. Następnie skupia się na charakterystyce zjawiska przemocy wewnątrz rodziny, przejawach złego traktowania i uwarunkowaniach przemocy. Pokazuje wpływ środków pobudzających, alkoholu czy narkotyków na przemoc, tym razem nie tylko w rodzinie. Przy pomocy dokładnych danych statystycznych przedstawia ilość kradzieży, gwałtów, pobić spowodowanych pod wpływem alkoholu.

W całej książce najbardziej poruszający jest rozdział dotyczący przemocy wobec dzieci. Nie ma w nim patosu, są same suche fakty i medyczne zwroty, które w swoim obiektywizmie działają na nasze emocje. Ukazane zostają tu nie tylko bezpośrednie następstwa przemocy, ale także jej długofalowe skutki. Irena Pospiszyl poświęca osobne miejsce kobietom doświadczającym przemocy. Analizuje ich reakcje na przemoc i motywy pozostawania w przemocowym związku. Nie omija także mniej popularnych tematów, jak przemoc wobec pozostałych członków rodziny (np. męża, osób starszych).

W ostatnim rozdziale autorka opisuje sposoby zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Skupia się przede wszystkim na pierwszej pomocy i tzw. pracy psychorefleksyjnej (polegającej na skupieniu się osobno na każdej jednostce w rodzinie oraz na rodzinie jako całości). Przedstawia przykłady stosowania terapii na konkretnych rodzinach.

W książce "Przemoc w rodzinie" dostajemy szerokie spojrzenie na zagadnienie przemocy. Mamy okazję do wyjścia poza własne podwórko i zobaczenia, jak wyglądają wyniki badań nad przemocą w innych krajach, nie tylko w Polsce. Książka napisana jest dość prostym językiem, zrozumiałym dla czytelnika niezagłębionego w temat. Prawdopodobnie będzie interesującą lekturą nie tylko dla specjalistów, ale także dla każdego, kto żyje w rodzinie. Dzięki licznym danym i tzw. "suchym faktom" ma szansę trafić do osób, które potrzebują czegoś, co można nazwać dowodem w sprawie.

Autorka recenzji: Milena Kwasek


Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy