Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy - 2022


Paradoks macho. Dlaczego niektórzy mężczyźni nienawidzą kobiet i co wszyscy mężczyźni mogą z tym zrobić


Jackson Katz

Paradoks macho. Dlaczego niektórzy mężczyźni nienawidzą kobiet i co wszyscy mężczyźni mogą z tym zrobić Jacksona Katza jest pozycją nietypową wśród książek o tematyce przeciwdziałania przemocy. Na półkach księgarni łatwo znaleźć poradniki dla kobiet dotkniętych takim problemem. Tytuły typu: Jak radzić sobie z przemocą, Jak uciec z toksycznej relacji można mnożyć. Trudno jednak o publikacje o szerszym spojrzeniu, wychodzące poza schemat. Książka Jasona Katza jest właśnie taką propozycją. Autor przytacza w niej swoje przemyślenia na temat związku norm i wartości obecnych we współczesnej kulturze ze zjawiskiem przemocy. Opiera swoją teorię na długoletnim doświadczeniu w pełnieniu roli działacza antyprzemocowego, organizatora szkoleń, prelegenta.

Podstawowym wyróżnikiem Paradoksu macho jest to, iż adresowany został do mężczyzn. Autor przekonuje, że przemoc to nie, jak się utarło, problem kobiet, ale przede wszystkim mężczyzn, którzy są jej głównymi sprawcami. Oczywiście Katz ( sam przecież mężczyzna) nie stawia hipotezy, że każdy facet stosuje przemoc. Pragnie jednak uwrażliwić mężczyzn na ten problem, który nie dotyczy bynajmniej jednostek nielicznych i patologicznych. Przerażające według niego jest to, jak "normalne" zdaje się być to zjawisko. Autor zadaje pytanie: dlaczego przemoc mężczyzn wobec kobiet jest tak powszechna? Odpowiedzią według niego jest seksistowska, pełna agresji kultura. To ona kreuje świat mężczyzn jako brutalny i pozbawiony szacunku dla kobiet. Sprawia, iż przyzwalamy na przemoc, bo staje się ona nieodłącznym elementem męskości.

Tytułowy "paradoks macho" w interpretacji Katza to problem, przed którym staje każdy współczesny mężczyzna. Bycie męskim, według stereotypu narzuconego przez kulturę - brak szacunku dla płci przeciwnej, seksizm, obojętność wobec przemocy - paradoksalnie jest wyrazem słabości. Prawdziwą siłą wykazuje się ten mężczyzna, który potrafi się temu przeciwstawić. Dlatego autor apeluje do wszystkich mężczyzn: wspierajcie płeć przeciwną, nie bądźcie obojętni. Przecież każdy z was ma w swoim życiu kobiety, które kocha: matkę, córkę, partnerkę, siostrę czy przyjaciółkę. Wygrana walka z przemocą wobec kobiet możliwa jest tylko dzięki świadomości i aktywnemu udziałowi mężczyzn.

Autorka recenzji: Gabriela Krypska


Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy