Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy - 2022


Europejskie ramy odniesienia dotyczące zapobiegania zaniedbywaniu i przemocy wobec osób starszych


Zjawisko przemocy wobec osób starszych dopiero w ostatnich latach zaczęło być postrzegane jako problem. Ten fakt nie zdziwi nikogo, kto spojrzy na statystyki. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia w Europie 4 mln starszych osób pada ofiarą przemocy fizycznej, a 29 mln przemocy psychicznej. Na żądanie Komisji Europejskiej został utworzony projekt EuROPEAN (The European Reference framework Online for the Prevention of Elder Abuse and Neglect), mający na celu zapobieganie przemocy wobec osób starszych. W projekcie biorą udział także przedstawiciele z Polski.

Zainteresowanych projektem zapraszam na jego stronę internetową - www.preventelderabuse.eu.

Raport projektu, do którego lektury chciałam zachęcić, zawiera krótki jego opis oraz trzy działy: kontekst, dobre praktyki i zalecenia.

Pierwszy z nich zajmuje się zagadnieniami istnienia w Europie definicji przemocy oraz przemocy wobec osób starszych, definicją WHO, opisuje rodzaje przemocy oraz teorie wyjaśniające to zjawisko. Rozdział ten jest solidną dawką podstawowej wiedzy potrzebnej do zrozumienia tego zjawiska. Ogromną jego zaletą są informacje wyciągnięte z codziennego, europejskiego funkcjonowania, a nie z teoretycznych pozycji naukowych. Autorzy analizują aspekty kulturowe i społeczne, role rodziny i państwa, omawiają również czynniki ryzyka, czynniki ochronne, istniejące i dostępne w Europie, także w Polsce. Osobny rozdział został poświęcony bieżącej polityce państw.

Rozdział mówiący o dobrych praktykach opisuje skuteczne działania projektów, które są możliwe do zastosowania także w innych państwach i innych organizacjach, zajmujących sie tematyką przemocy wobec osób starszych.

Część zatytułowana "Zalecenia" rozpoczyna się od kilku oczywistych, a jednak dość trudnych do przejścia stwierdzeń. Wszystko zaczyna się od przerwania ciszy i podjęcia tematu na forum. Na końcu raportu znajdują się zalecenia, które państwa, a także pojedyncze jednostki, mogą podjąć w celu walki z opisywanym problemem.

Dla kogo cenną powinna okazać się lektura tego raportu? Dla każdego, kto może i chce coś zmienić w rzeczywistości naszego kraju. Dla lekarzy, psychologów, polityków, rodzin. Suche dane i konkretne, oparte na faktach informacje, są w stanie przerazić i przemówić do ludzi, którzy w swoim środowisku stykają się z problemem przemocy wobec osób starszych. To wszystko jest większe niż na pierwszy rzut oka się wydaje.

Europejskie ramy odniesienia dotyczące zapobiegania zaniedbywaniu i przemocy wobec osób starszych - Kontekst, dobre praktyki i zalecenia, 2011

Autorka recenzji: Milena Kwasek


Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy