Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy - 2022


Baza pomocy

Wykaz miejsc - "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie" 2021/2022 rok

Lista - plik .PDF

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zasady przeprowadzania obdukcji lekarskich

  Zakład Medycyny Sądowej
 • ul. Mikulicza Radeckiego 4, Wrocław
 • tel.: 071-784-14-66
 • tel. 071-784-14-60
 • fax: 071-784-00-95

 • badania sądowo-lekarskie przeprowadzane są w Zakładzie od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-12:00.
 • rejestracja: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30-11:00
  Ważne informacje:
 1. Obdukcja lekarska jest płatna, koszt wynosi 123 zł. Bezpłatnie obdukcja wykonywana jest na podstawie zaświadczenia z policji lub prokuratury informującego o pokryciu kosztów przez ww. organy.
 2. W przypadku posiadania przez pokrzywdzonego jakiejkolwiek dokumentacji lekarskiej z leczenia skutków obrażeń istnieje konieczność okazania jej lekarzowi przeprowadzającemu badanie (treść dokumentacji medycznej wpisywana jest do zaświadczenia)".
 3. Obdukcje może wystawić tylko lekarz do tego uprawniony - lekarz medycyny sądowej. Natomiast lekarz pierwszego kontaktu poza udzieleniem pomocy medycznej jest zobowiązany wystawić na prośbę pacjenta zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach i podjętym leczeniu.
 4. Obdukcja jest odpłatna i nie podlega ustawie, zaświadczenie lekarskie jest nieodpłatne.
 5. Konieczne jest okazanie przez osobę badaną lub jej opiekuna prawnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tutaj otrzymasz bezpłatną pomoc - przyjdź, zadzwoń, napisz.

 • Wrocławski Telefon Zaufania 71 - 77 66 208 (czynny w dni wolne od pracy od 9.00 do 20.00)

 • Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED ul. Białowieska 74 A tel. 71 329 09 19

 • Fundacja NON LICET ul. Stalowa 6a tel. 71 - 361 97 70

 • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Ul. Jedności Narodowej 85/1 tel. 71 372 04 86

 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - tel 116 111
 • Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka tel. 800 12 12 12

 • Policyjny Telefon Pogotowia Dziecięcego 71 340 38 03
 • Policyjny Telefon Zaufania 0 - 800 283 107
 • Policyjna strona internetowa:
  komisarz.lew@dolnoslaska.policja.gov.pl

 • Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych, gabinetów psychologiczno-pedagogicznych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii udostępnia Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia tel. 71 777 77 06, 777 87 06

Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy