Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy - 2022


Aktualności


Więzi, które chronią. Jesień życia, godna i bezpieczna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

II Wrocławskie forum ds. Uzależnień

Aby zapisać się na konferencję należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail: konferencje@wci.wroclaw.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ODWIKŁANE Z PRZEMOCY - BEZPIECZNE

POMOC PRAWNA I PSYCHOLOGICZNA dla doświadczonych PRZEMOCĄ w związku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Drogie i drodzy!

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na szkolenie wprowadzające w temat pracy psychologicznej z ofiarami/osobami z doświadczeniem gwałtu wojennego, traumą wojenną i PTSD.

 • Dla kogo? Dla wszystkich osób pracujących w obszarze terapeutycznym, wsparcia psychologicznego oraz pracujących bezpośrednio z grupami osób z doświadczeniem wojny
 • Kiedy? 26.01.2023 w godzinach 16:00-19:00
 • Gdzie? W Miejscu Otwartym, lub na platformie ZOOM

Szkolenie w formie webinaru odbędzie się na platformie zoom w języku polskim, będzie tłumaczone symultanicznie na język ukraiński i być może angielski. Można przyjść do Miejsca Otwartego i usiąść wspólnie z nami przy projekcji, można się połączyć z domu.

Szkolenie poprowadzi wysokiej rangi specjalistka, Wiola Rębecka:

Wiola Rebecka - psychoanalityczka, feministka, dzialaczka spoleczna. Od ponad 20 pracuje z osobami z dowiadczeniami tortur i gwaltu wojennego. Autorka ksiazki Rape a history of shame diary of the survivors. Od 7 lat prowadzi projekt Rape a history of shame. W ramach projektu zebrala 273 historie ocalalych z gwaltow wojennych w roznych strefach wojennych. Czlonkini Women Institut Therapy Center NYC, International Psychoanalytic Association, board member Women Chapter International Sweden/Bangladesh. Inicjatorka zalozenia Polish Center Torture Survivors.
Bliska wspolpracownica Kosovo Rehabilitation Center Torture Victimes, Médica Zenica , Mukwege Foundation, Yazada, Sema International. Latem 2022 pojechala do Ukrainy poprowadzic warsztat dla Survivors of Sexual Violence from Sema Ukraine. Badaczka War Rape Survivors Syndrome na Touro University Worldwide Los Angeles. Superwizorka, trenerka. Kocha ocean I podróże.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

 • osobista motywacja do pracy - znaczenie samoregulacji
 • rozumienie traumy
 • trauma wojenna (psychopatologia)
 • PTSD
 • gwałt wojenny - War Rape Survivors Syndrome
 • trauma pokoleniowa
 • neurofizjologia
 • teoria poliwagalna

Link do spotkania prześlę w dniu wydarzenia. Można zapraszać wszystkie osoby zainteresowane!

Serdeczności/Kind Regards
Nina Ptak // Blue Dot Area Coordinator
nina.ptak@nomada.info.pl
+48 784 042 817

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IV WROCŁAWSKIM FORUM ORGANIZACJI KOBIECYCH
PT. SIECIOWANIE WZMACNIA POMAGANIE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stowarzyszenie "EVOLUTIO"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Konferencja naukowa
Więzi, które chronią.
Bezpieczne dzieciństwo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przemoc wobec mężczyzn

Webinar dotyczy zjawiska przemocy uwarunkowanej płcią ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec mężczyzn i chłopców. Są to wszelkie akty i zachowania przemocowe (przemoc domowa i seksualna, okaleczenia narządów, zabójstwa, porwania i in.), których ofiary reprezentują płeć męską. Ten rodzaj przemocy jest często niedostrzegany, lekceważony oraz niedostatecznie karany, natomiast stanowi rażące naruszenie praw człowieka oraz przejaw dyskryminacji, nierównego traktowania, marginalizacji, ekskluzji. Webinar rozpoczniemy od przedstawienie etiologii, mechanizmów, determinantów, egzemplifikacji omawianego zjawiska. W dalszej kolejności zaprezentujemy ujęcia problemu zawarte w konwencjach międzynarodowych i orzecznictwie trybunałów, w odniesieniu do których można projektować działania zapobiegawcze oraz dobre praktyki. Przemoc wobec mężczyzn i chłopców wynika ze stereotypów i uprzedzeń, fałszywych przekonań i narracji na temat męskości, potrzeb kontroli, dominacji i władzy.

Webinar prowadzi:
JUSTYNA TOMCZYK: socjolożka, wykładowczyni akademicka, specjalistka i ekspertka w zakresie socjologii problemów społecznych.

Moderuje:
Magdalena Staniek: psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro".

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kiedy dziecko zgłasza przemoc - NIEBIESKIE KARTY

Zapraszamy na bezpłatny webinar, o tym, co się dzieje kiedy dziecko zgłasza przemoc? Jakie w tej sytuacji mają obowiązki przedstawiciele służb, którzy dowiedzą się, że dziecko jest pokrzywdzone przemocą? Dlaczego przedstawiciel służby, który otrzyma takie zgłoszenie nie pyta rodzica, czy może wszcząć procedurę Niebieskie Karty? Czy w sytuacji, w której wobec rodziców, opiekunów zachodzi podejrzenie, że mogą stosować przemoc wobec dziecka -mogą oni reprezentować interes małoletniego? Jaka jest rola grupy roboczej, w sytuacji, kiedy zachodzi podejrzenie, że dziecko doświadcza przemocy w rodzinie? Czy można wszcząć procedurę Niebieskie Karty z podejrzeniem doświadczania przez dziecko przemocy w sytuacji wikłania go przez rodziców w sprawy okołorozwodowe? Czy i kiedy służby mogą odebrać dziecko z rodziny, w której jest ono pokrzywdzone przemocą? Na te, i inne pytania odpowiemy podczas webinaru.

Webinar prowadzi:
Izabela Pawłowska - certyfikowana specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zawodowo zajmująca się tym zagadnieniem od 10 lat. Od 3 lat Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, wcześniej terenowy pracownik socjalny i Lider Grup Roboczych. Od 2015 r. współorganizatorka i współkoordynująca Wrocławską Kampanię Przeciwdziałania Przemocy "Biała Wstążka"

Moderuje:
Małgorzata Osipczuk, psycholożka, psychoterapeutka systemowa, pracująca z osobami doświadczonymi przemocą, szkoleniowiec, prezeska Stowarzyszenia Intro.

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jak się pozbyć procedury "Niebieskie Karty"?

Jesteś określony/a w procedurze Niebieskie Karty jako osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie? Co to oznacza? Jakie są tego konsekwencje? Co można zrobić by procedura Niebieskie Karty pomogła? Co można zrobić by została zakończona? Od kogo to zależy?
Dowiesz się tego dołączając do naszego bezpłatnego webinaru poświęconego tematowi osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie i osób stosujących przemoc.
To nasz drugi webinar z tryptyku o Niebieskich Kartach.

Webinar prowadzi:
Izabela Pawłowska - certyfikowana specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zawodowo zajmująca się tym zagadnieniem od 10 lat. Od 3 lat Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, wcześniej terenowy pracownik socjalny i Lider Grup Roboczych. Od 2015 r. współorganizatorka i współkoordynująca Wrocławską Kampanię Przeciwdziałania Przemocy "Biała Wstążka"

Moderuje:
Małgorzata Osipczuk, psycholożka, psychoterapeutka systemowa, pracująca z osobami doświadczonymi przemocą, szkoleniowiec, prezeska Stowarzyszenia Intro.

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NIEBIESKIE KARTY - zespół interdyscyplinarny i grupy robocze - czego się spodziewać?

Co to jest Zespół Interdyscyplinarny i Grupy Robocze?
Czym się zajmują?
Jaka jest różnica pomiędzy Zespołem Interdyscyplinarnym a Grupą Roboczą? Jakie zadania ma Zespół a jakie Grupa?
Jaką pomoc mogę otrzymać, gdy zgłoszę się do Zespołu Interdyscyplinarnego?
Jak mogę nawiązać kontakt z Grupą Roboczą?
Kiedy jesteś w sytuacji zagrożenia przemocą, kiedy jesteś osobą pokrzywdzoną przemocą, kiedy jesteś świadkiem przemocy możesz zgłosić ten fakt do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Warto dowiedzieć się jaką pomoc możesz uzyskać w tym miejscu.
Czy jest to miejsce, w którym uzyskasz niezbędne wsparcie psychologiczne, prawne lub inne jakiego oczekujesz?
Kto jest po drugiej stronie telefonu, pod który dzwonisz, maila, na który piszesz, kogo spotkasz jak przyjdziesz osobiście do siedziby Zespołu?
Czy w sytuacji określenia Cię w procedurze Niebieskie Karty jako osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie możesz zgłosić się do Zespołu Interdyscyplinarnego z nurtującymi Cię pytaniami i wątpliwościami?
Czy masz obowiązek nawiązania kontaktu z Grupą Roboczą w przypadku, gdy w Twojej rodzinie wszczęta jest procedura Niebieskie Karty?
Czy w każdej chwili zostaniesz przyjęta/przyjęty przez Przewodniczącego tego Zespołu Interdyscyplinarnego lub Lidera Grupy Roboczej?
Dołącz do DARMOWEGO webinaru, a uzyskasz odpowiedzi na te i inne pytania i wątpliwości.

Webinar prowadzi:
Izabela Pawłowska - certyfikowana specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zawodowo zajmująca się tym zagadnieniem od 10 lat. Od 3 lat Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, wcześniej terenowy pracownik socjalny i Lider Grup Roboczych. Od 2015 r. współorganizatorka i współkoordynująca Wrocławską Kampanię Przeciwdziałania Przemocy "Biała Wstążka"

Moderuje:
Małgorzata Osipczuk, psycholożka, psychoterapeutka systemowa, pracująca z osobami doświadczonymi przemocą, szkoleniowiec, prezeska Stowarzyszenia Intro.

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Dlaczego nie odejdziesz?" - o tym, co utrudnia zerwanie relacji z osobą stosującą przemoc

"Dlaczego ona nie odejdzie!"
"Jak może to ciągle znosić?"
"Wystarczy wziąć rozwód."
"Ja bym takiego pogoniła, gdzie pieprz rośnie, jakby tylko podniósł na mnie rękę"
- to zdania, które niestety nadal pojawiają się w dyskusjach dotyczących sytuacji przemocy i pozostawania w relacji przemocowej. Jeszcze nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele różnych czynników oddziałuje w takiej relacji, powodując często reakcje zamrożenia, bezsilności, poczucia kompletnej bezradności.
W webinarze postaramy się odpowiedzieć na pytanie: dlaczego jest to tak trudny proces i często trwa latami? Wyjaśnimy, w jaki sposób dynamika relacji przemocowej wpływa na pozostawanie w niej oraz jakie mechanizmy psychologiczne utrudniają proces separacji od osoby stosującej przemoc. Przyjrzymy się też pewnym "charakterystykom" osób doświadczających przemocy, które zazwyczaj nieświadomie utrudniają odejście od agresora.

Webinar prowadzi:
Anna Szczepanik - psycholożka i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat PTTPB nr 1269), od lat działająca na rzecz osób doświadczających przemocy, współpracująca z organizacjami pozarządowymi, w tym Stowarzyszeniem Intro. Pracuje także w ramach prywatnej praktyki i PZP.

Moderuje:
Magdalena Staniek: psycholożka i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat CTPB nr 37), pracująca m.in. w tematyce przemocy i traum, poza tym z nieśmiałością, zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem Intro.

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przemoc postseparacyjna wobec dziecka a realizacja kontaktów

W czasie webinaru powiemy o przemocy postseparacyjnej wobec dziecka.
Zostaną poruszone następujące wątki:
- przegląd najnowszych publikacji naukowych w obszarze tzw. "alienacji rodzicielskiej",
- czemu nie powinniśmy używać terminu "alienacja rodzicielska" do opisywania przemocy bezpodstawnej separacji dziecka od bezpiecznego rodzica,
- polaryzacja środowisk rodziców w walce o prawo do współwychowywania dziecka a prawa dziecka,
- ochrona dziecka przed przemocą postseparacyjną, a oskarżenia o "alienację rodzicielską"
- dziecko uwikłane w konflikt okołorozstaniowy
- konflikt lojalnościowy u dziecka
- jak nie wpaść w pułapkę własnych urazów, a jednocześnie zdrowo zadbać o dobro dziecka?
- czy relacja dziecka z obojgiem rodziców zawsze powinna być podstawowym dążeniem sądów w zabezpieczaniu kontaktów dziecka z rodzicem?
- nowe spojrzenie na zjawisko krzywdzenia dzieci podczas rozstania rodziców
- spojrzenie interdyscyplinarne.
Przedstawimy też kilka praktycznych wskazówek:
- co zrobić kiedy dziecko nie chce spotykać się z drugim rodzicem?
- jak porozumieć się w kwestii wspólnego wychowywania dziecka, jeśli w tle mamy przemoc w tym przemoc postseparacyjną?
- jak wspierać dziecko w sytuacji przemocy postseparacyjnej?
- jak wspierać dziecko w sytuacji rozstania rodziców?

Webinar prowadzi:
JUSTYNA ŻUKOWSKA-GOŁĘBIEWSKA: psycholożka, mediatorka rodzinna, interwentka kryzysowa, terapeutka rodzin i dzieci w nurcie TSR, prezeska zarządu Stowarzyszenia Poprawy Spraw Alimentacyjnych dla Naszych Dzieci, członkini Zespołu Ekspertów ds alimentów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i Rzeczniku Praw Dziecka. Autorka opinii do projektów nowelizacji prawa rodzinnego i karnego w obszarze niealimentacji i opieki nad dziećmi, autorka badań dot. niealimentacji.

Moderuje:
Magdalena Staniek: psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat CTPB nr 37), pracująca m.in. w tematyce przemocy i traum, poza tym z nieśmiałością, zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro".

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Niedostrzegana trauma. Zaniedbywanie i emocjonalne krzywdzenie dziecka

W czasie webinaru poruszymy tematykę traum doświadczonych w dzieciństwie. Szczególną uwagę chcemy poświęcić często pomijanym czy niedocenianym wydarzeniom traumatyzującym, jakimi są zaniedbywanie potrzeb dziecka i emocjonalne krzywdzenie. Podamy przykłady takich traumatyzujących zdarzeń. Omówimy powiązania pomiędzy traumami doświadczonymi w dzieciństwie a trudnościami w funkcjonowaniu w dorosłym życiu.

Webinar prowadzi:
Magdalena Staniek: psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, terapeutka schematów, pracująca m.in. w tematyce przemocy i traum, poza tym z nieśmiałością, zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro".

Moderuje:
Anna Szczepanik - psycholożka, psychoterapeutka poznawczo - behawioralna, od lat współpracująca z organizacjami świadczącymi pomoc dla osób doświadczających przemocy. Prowadzi również terapię w ramach własnej praktyki i poradni zdrowia psychicznego.

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ostrożnie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci

Ogólnopolska Konferencja "Ostrożnie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci" to największe w Polsce wydarzenie na temat przeciwdziałania przemocy wobec małych dzieci do 6. r. ż., organizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę od 2008 roku.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przemoc reprodukcyjna i ubóstwo menstruacyjne

Podczas webinaru poruszymy dwa poważne, choć objęte kategorią tabu, problemy społeczne: przemoc reprodukcyjną oraz ubóstwo menstruacyjne.
W sferach seksualnej oraz reprodukcyjnej kobiety i dziewczęta narażone są na liczne nadużycia i przemoc zagrażające ich zdrowiu i życiu. Przemoc reprodukcyjna dotyczy działań, które są ukierunkowane na kontrolowanie lub ubezwłasnowolnienie kobiet w zakresie ich seksualności i rozrodczości - na przykład: ingerowanie w życie intymne i cielesność, wpływanie na wybory prokreacyjne (kontrolowanie ciąży, sabotaż antykoncepcyjny). Przemoc ta jest najczęściej dokonywana przez mężów lub partnerów, a także innych członków rodziny; niekiedy ma charakter systemowy.
Następnym omawianym problemem jest ubóstwo menstruacyjne. To zjawisko wynika z deficytu środków finansowych na zakup niezbędnych produktów higienicznych używanych w trakcie miesiączki. To także brak odpowiednich warunków bytowych, w których można dbać o higienę osobistą (ograniczony dostęp do łazienki, niewydzielona sfera prywatna, brak bieżącej wody). Ubóstwo menstruacyjne jest też konsekwencją niepełnej edukacji związanej z dojrzewaniem płciowym oraz zachodzącymi zmianami hormonalnymi i cielesnymi.

Webinar prowadzi:
JUSTYNA ŻUKOWSKA-GOŁĘBIEWSKA: psycholożka, mediatorka rodzinna, interwentka kryzysowa, terapeutka rodzin i dzieci w nurcie TSR, prezeska zarządu Stowarzyszenia Poprawy Spraw Alimentacyjnych dla Naszych Dzieci, członkini Zespołu Ekspertów ds alimentów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i Rzeczniku Praw Dziecka. Autorka opinii do projektów nowelizacji prawa rodzinnego i karnego w obszarze niealimentacji i opieki nad dziećmi, autorka badań dot. nie alimentacji,

Moderuje:
Magdalena Staniek: psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat CTPB nr 37), pracująca m.in. w tematyce przemocy i traum, poza tym z nieśmiałością, zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro".

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przemoc post separacyjna

Tematem webinaru jest przemoc post separacyjna. Zostanie przedstawione zjawisko przemocy występującej po rozstaniu: czym jest taka przemoc, po czym ją rozpoznać.
Porozmawiamy o kilku najczęściej spotykanych przejawach przemocy post separacyjnej, czyli niealimentacji i przemocy podczas realizacji kontaktów z dziećmi. Obalimy kilka mitów dotyczących tych dwóch zjawisk. Porozmawiamy o tym, co zrobić, gdzie szukać pomocy i jak się przed taką przemocą uchronić. Zostaną też przedstawione możliwe rozwiązania prawne.
Webinar jest adresowany do wszystkich zainteresowanych tematem przemocy poseperacyjnej, szczególnie do prawników, psychologów, policjantów czy pracowników socjalnych.

Webinar prowadzi:
JUSTYNA ŻUKOWSKA-GOŁĘBIEWSKA: psycholożka, mediatorka rodzinna, interwentka kryzysowa, terapeutka rodzin i dzieci w nurcie TSR, prezeska zarządu Stowarzyszenia Poprawy Spraw Alimentacyjnych dla Naszych Dzieci, członkini Zespołu Ekspertów ds alimentów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i Rzeczniku Praw Dziecka. Autorka opinii do projektów nowelizacji prawa rodzinnego i karnego w obszarze niealimentacji i opieki nad dziećmi, autorka badań dot. nie alimentacji,

Moderuje:
Magdalena Staniek: psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat CTPB nr 37), pracująca m.in. w tematyce przemocy i traum, poza tym z nieśmiałością, zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro".

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Molestowanie seksualne jako problem społeczny

Webinar prezentuje molestowanie seksualne jako współczesny problem społeczny, który wymaga wdrożenia skutecznych programów profilaktycznych i aktualizacji systemowych rozwiązań organizacyjnych. Molestowanie seksualne może przybierać zróżnicowane postaci; mieć różne przejawy i formy (werbalne, fizyczne); odbywać się w wielu kontekstach i przestrzeniach (praca zawodowa, placówka edukacyjna, organizacja religijna, dom rodzinny). Podstawą rozważań będzie socjologiczna definicja problemu uzupełniona o konteksty psychologiczne i prawne. Na tej podstawie wskażemy przyczyny oraz skutki molestowania seksualnego, a następnie zastanowimy się nad sposobami przeciwdziałania i ochrony.

Webinar prowadzi:
JUSTYNA TOMCZYK: socjolożka, wykładowczyni akademicka, specjalistka i ekspertka w zakresie socjologii problemów społecznych.

Moderuje:
Magdalena Staniek: psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat CTPB nr 37), pracująca m.in. w tematyce przemocy i traum, poza tym z nieśmiałością, zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro".

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Wymiar sprawiedliwości wobec przemocy domowej"
Raport z badań empirycznych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Pomoc psychologiczna w dobie wojny na Ukrainie"
Dokąd można kierować osoby potrzebujące pomocy psychologicznej

Na bieżąco aktualizowana oferta pomocy psychologicznej dla uchodźców z Ukrainy, również w języku ukraińskim i rosyjskim: http://psychologia-konsultanci.pl/wp-content/uploads/2022/02/UkrainaPomocPsychologicznaPublikowane.docx-11.pdf?fbclid=IwAR1nA8eJp1s4NolxDDpquINlpbpH_oZc9lBXEA_oMb9mo7UY4Cea7IqxS0E

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Czym jest skuteczna psychoterapia?

- Czym właściwie jest psychoterapia i co dzieje się w jej trakcie?
- Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra - do kogo udać się i po jaką pomoc?
- Jakie warunki powinna spełniać osoba podająca się za psychoterapeutę?
- Jakie ogłoszenia o ofercie psychoterapii powinny nas niepokoić?
- Co to jest superwizja?
- Czy skuteczność psychoterapii da się zbadać?
- Jakie czynniki wpływają na skuteczność psychoterapii?

Sądzimy, że nasz webinar będzie pomocny dla każdej osoby, która rozważa podjęcie psychoterapii, ale również dla przedstawicieli zawodów, którzy polecają psychoterapię jako metodę pomocy: dla lekarzy, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, pedagogów, itd.

Zakładamy też, że sami psychoterapeuci docenią doświadczenie i autorytet Mileny Karlińskiej-Nehrebeckiej, która jako psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka psychoterapii szczególny akcent położy na kwestie skuteczności psychoterapii.

Webinar prowadzi:
mgr MILENA KARLIŃSKA-NEHREBECKA - certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii, certyfikowana przez European Association for Psychotherapy. Psycholog kliniczny. Prezes i współzałożyciel Polskiej Federacji Psychoterapii. Członek Society for Psychotherapy Research i Society for the Exploration of Psychotherapy Integration. Członek zespołu redakcyjnego International Journal of Psychotherapy. Współzałożyciel i inicjator Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej. Kieruje kształceniem podyplomowym w psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej. Prowadzi badania nad skutecznością psychoterapii.

Moderuje:
mgr MAŁGORZATA OSIPCZUK - psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka systemowa, prezeska Stowarzyszenia "Intro".

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Czym jest skuteczna psychoterapia?"
bezpłatny webinar Stowarzyszenia "Intro"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przemoc ze względu na płeć - konteksty społeczno-kulturowe

Webinar dotyczy zjawiska przemocy zdeterminowanej płciowo ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dziewcząt i kobiet. Ten rodzaj przemocy ujmujemy jako rażące naruszenie praw człowieka oraz formę dyskryminacji i wykluczenia. Punktem wyjścia jest przedstawienie etiologii, mechanizmów, uwarunkowań, przykładów (m.in. małżeństwa przymusowe, okaleczanie żeńskich narządów płciowych, niewolnictwo domowe). W dalszej kolejności ukażemy możliwe działania zapobiegawcze i akty prawne, na podstawie których takie działania powinny być podejmowane (np. Konwencja stambulska, Deklaracja pekińska, Deklaracja wiedeńska). Zachowania przemocowe wynikają z nierówności płciowych, stereotypów i uprzedzeń, narracji patriarchalnych, potrzeby władzy i dominacji - w związku z tym zastanowimy się także nad znaczeniem i rolą edukacji równościowej.

Webinar prowadzi:
JUSTYNA TOMCZYK: socjolożka, wykładowczyni akademicka, specjalistka i ekspertka w zakresie socjologii problemów społecznych.

Rozmowę moderuje:
Magdalena Staniek: psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat CTPB nr 37), pracująca m.in. w tematyce przemocy i traum, poza tym z nieśmiałością, zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro".

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

O procedurze "Niebieskie Karty" po ludzku

W ramach Kampanii "Biała Wstążka" przedstawimy kompendium najpotrzebniejszej wiedzy na temat procedury Niebieskich Kart, zakładanej w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie.

Skąd się wzięła Niebieska Karta? Po co ją zakładać? Kto nad nią pracuje i co robi? Czy warto? Czego się spodziewać? Co jest możliwe a co nie jest możliwe? Czy Niebieska Karta ma sens? Jak dużo jest takich zgłoszeń? Jakie są blaski i cienie NK?

Webinar adresujemy do każdej osoby zainteresowanej tematem - czy z racji osobistych, czy z racji zawodowej styczności z obszarem przemocy. Nie chcemy przedstawiać aktów prawnych, ale skupić się na praktyce, przybliżyć w przystępny sposób ten pomysł interdyscyplinarnego współdziałania służb i instytucji w celu przeciwdziałania przemocy.

Zaprosiliśmy do opowiedzenia o procedurze Niebieskich Kart osobę doświadczoną w jej praktykowaniu. To ona poprowadzi webinar:

IZABELA PAWŁOWSKA - certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Certyfikat wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), starszy specjalista pracy socjalnej, praktyk od 9 lat pracujący z osobami i rodzinami objętymi procedurą "Niebieskie Karty", realizujący działania na rzecz osób i rodzin uwikłanych w przemoc. Od 2015 roku koordynująca i aktywnie zaangażowana w realizację Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy "Biała Wstążka", której od 7 lat patronuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zawodowo od 2012 roku zatrudniona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, od 2013 r. pełniła funkcję lidera grup roboczych, a od 2020 r. pełni obowiązki Przewodniczącej Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego członkiem jest od 3 lat.

Rozmowę moderuje:
MAŁGORZATA OSIPCZUK - psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka systemowa, pracująca z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, z osobami po przemocy, traumach, z osobami w kryzysie, dorosłymi pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych oraz z parami. Prezeska Stowarzyszenia Intro.

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WROCŁAW BEZ PRZEMOCY

Byłeś świadkiem lub ofiarą przemocy? Może nawet nie pomyślałeś, że to, co widzisz lub czego doświadczasz, to PRZEMOC. To mogły być zachowania, gesty, sytuacje, na które nie zwracasz uwagi. Widzisz je tak często, że zaczęły Ci się wydawać zupełnie normalne. A przecież nie są. Nikt nie ma prawa Cię źle traktować. Nikt nie zasługuje na złe traktowanie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

O procedurze "Niebieskie Karty" po ludzku.
Webinar Stowarzyszenia Intro i czat pomocowy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

STOP PRZEMOCY
Radcowski telefon zaufania

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZGŁOŚ PRZEMOC -
jesteśmy po to, by pomóc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Harmonogram VII Wrocławskiej Kampanii przeciwdziałania Przemocy "Biała Wstążka" 2021

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Orange the World

25 listopada w ramach akcji "Orange the World" wybrane budynki wrocławskich uczelni rozbłysły na pomarańczowo. W ten sposób środowisko akademickie włączyło się w międzynarodową akcję wyrażającą sprzeciw dla przemocy wobec kobiet.Zainaugurowaliśmy tym samym kampanię "16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć". Jej celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na temat przemocy i dyskryminacji kobiet na całym świecie. W tym roku po raz pierwszy udział w wydarzeniu biorą wspólnie - Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Sztuk Teatralnych, Akademia Sztuk Pięknych oraz Akademia Wychowania Fizycznego.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ODWIKŁANE Z PRZEMOCY: "MOŻESZ WYJŚĆ Z TEGO PIEKŁA!"

Jesteśmy grupą kilkunastu kobiet z różnych stron Polski, w różnym wieku, pracujemy w różnych zawodach, wykonujemy różne zadania, uczymy się, mamy różne zainteresowania. Doświadczyłyśmy różnych rodzajów przemocy w związku. To, co nas najbardziej łączy, to właśnie ta różnorodność, odwikłanie z przemocowego związku oraz gotowość dzielenia się naszą wiedzą na rzecz wyplątywania się z przemocy i odzyskania siebie.
My odzyskałyśmy siebie, naszą przestrzeń do dalszego rozwoju i wiemy, jak to robić. Przetarłyśmy szlaki.
Zgodnie postanowiłyśmy przekuć nasze doświadczenia w realną pomoc innym uwikłanym kobietom, które przechodzą to, co my dawniej.

Stowarzyszenie "Intro"
Projekt realizowany z dotacji Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy z Funduszy EOG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Serdecznie zapraszamy na
VII interdyscyplinarną konferencję naukową pn.:

Więzi, które chronią. Prewencja i interwencja wobec przemocy

Konferencja finansowana jest ze środków Gminy Wrocław, organizowana przez Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio" we współpracy z Dolnośląską Szkołą Wyższą.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Gwałt i co dalej?
Co warto wiedzieć o realiach prawnych by wspierać osoby po przemocy seksualnej?"

Zapraszamy na kolejny webinar Stowarzyszenia Intro. Tym razem naszym gościem jest prawnik z dużym doświadczeniem w towarzyszeniu osobom po przemocy seksualnej w procesie dochodzenia do sprawiedliwości.

Porozmawiamy o kwestii zgłaszania przestępstw seksualnych, o realiach postępowania krok po kroku. Uczulimy na to, co warto wiedzieć, na co się nastawić. I o tym, co to jest "kultura gwałtu", jaki ma na nas wpływ?

Sądzimy, że nasz webinar będzie pomocny dla każdej i każdego, kto może kiedyś usłyszeć od drugiej osoby "zostałam zgwałcona", "molestował mnie w autobusie", "nie wiem czy to gwałt, ale coś złego się stało", itp. Jeśli jesteś przyjaciółką, przyjacielem, koleżanką, kolegą, psychologiem, psychoterapeutą, pracownikiem socjalnym, kuratorem, nauczycielem, trenerem, lekarzem, pielęgniarką, rehabilitantem lub po prostu świadkiem - i dowiesz się o krzywdzie przemocy seksualnej - to, o czym będziemy rozmawiać może ci się przydać by dobrze wesprzeć.

Webinar poprowadzi:
ADAM KUCZYŃSKI - radca prawny, prowadzi indywidualną praktykę, pracuje na rzecz szeregu organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka (Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Stowarzyszenie Nigdy Więcej), a w szczególności ochroną praw kobiet (Fundacja Feminoteka, Fundacja Rodzić po Ludzku, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Stowarzyszenie ForgetMeNot) i osób LGBT+ (Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Stowarzyszenie Lambda Szczecin, Fundacja Wolontariat Równości). Współzałożyciel Fundacji Przeciw Kulturze Gwałtu im. Margarete Hodgkinson

Rozmowę będzie moderować:
MAŁGORZATA OSIPCZUK - psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka systemowa, pracująca z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, z osobami po przemocy, traumach, z osobami w kryzysie, dorosłymi pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych oraz z parami. Prezeska Stowarzyszenia Intro.

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"TRAUMA: CZYM JEST?
JAK PSYCHOTERAPIA MOŻE POMÓC W PORADZENIU SOBIE PO TRAUMIE?"

Psycholodzy wiedzą, że wiele trudności w funkcjonowaniu ma źródło w traumatycznych przeżyciach. Czym jest TRAUMA? Jakie wydarzenia mogą doprowadzić do psychicznych zranień? Co trauma może mieć wspólnego z przemocą i z jaką przemocą? Jakie są rodzaje traumy, jej objawy? Do czego trauma może doprowadzić? Co trauma robi z mózgiem? Czy trauma poddaje się leczeniu i co ma z tym wspólnego psychoterapia? Co to jest terapia przedłużoną ekspozycją i nadpisywanie wspomnień w terapii schematu?

Webinar poprowadziła:
MAGDALENA STANIEK - psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat CTPB nr 37), pracująca m.in. w tematyce przemocy i traum, poza tym z nieśmiałością, zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro"

Rozmowę moderowała:
MAŁGORZATA OSIPCZUK - psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka systemowa, pracująca z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, z osobami po przemocy, traumach, z osobami w kryzysie, dorosłymi pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych oraz z parami. Prezeska Stowarzyszenia Intro.

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jak chronić dzieci przed krzywdzeniem?

Bezpłatne dwudniowe szkolenie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"JAK SIĘ ROZSTAĆ I OCALIĆ DZIECKO?" - webinar Stowarzyszenia "Intro"

Zapraszamy na kolejny webinar Stowarzyszenia "Intro", który adresujemy do rodziców planujących rozwód / rozstanie lub będących w trakcie tego procesu. Opowiemy o tym, co sytuacja rozstania oznacza dla dorosłych a przede wszystkim, co oznacza ona dla dzieci: jak mogą doświadczać tej sytuacji, jakie budzi to emocje i możliwe reakcje. Będziemy uczulać na możliwe pułapki, w które łatwo wpaść będąc w procesie rozstawania się z drugim rodzicem. Omówimy, jak dzieciom pomóc w tej sytuacji.

Webinar poprowadzi:
MAŁGORZATA MAKARCZUK-KŁOS - mgr socjologii, psychologii, pracownik socjalny, certyfikowana psychoterapeutka systemowa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami w sytuacji kryzysowej, doświadczającymi przemocy, z dziećmi krzywdzonymi, przeżywającymi trudności na skutek sytuacji rodzinnej, w terapii rodzin i terapii par. Współzałożycielka wrocławskiej Fundacji Non Licet.

Rozmowę będzie moderować:
MAŁGORZATA OSIPCZUK - psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka systemowa, prezeska Stowarzyszenia Intro.

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Przemoc w społeczeństwie - wymiar społeczno-kulturowy" - webinar Stowarzyszenia "Intro"

Podczas webinaru
- powiemy czym jest i skąd bierze się przemoc w społeczeństwie;
- przedstawimy rodzaje i przykłady zachowań przemocowych oraz korelację przemocy i płci.
W następnej kolejności - na podstawie skali uprzedzeń - wyjaśnimy, czym jest język nienawiści i dyskryminacja oraz jakie społeczne skutki one wywołują.

Webinar poprowadzi:
JUSTYNA TOMCZYK: doktor socjologii, wykładowczyni akademicka, specjalistka i ekspertka w zakresie socjologii problemów społecznych

Rozmowę moderować będzie:
Magdalena Staniek: psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat CTPB nr 37), pracująca m.in. w tematyce przemocy i traum, poza tym z nieśmiałością, zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro"

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Przemoc w społeczeństwie - wymiar społeczno-kulturowy"
Webinar i czat pomocowy Stowarzyszenia Intro.

BEZPŁATNY webinar, wydarzenie online, Piątek, 28 maja 2021, godz. 18:00 - 19:30.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Rodzina w niewoli alkoholu/narkotyków - webinar Stowarzyszenia "Intro"
Webinar i czat pomocowy Stowarzyszenia Intro.

W trakcie kolejnego webinaru postaramy się opowiedzieć o tym:
- na czym polega uzależnienie?
- co to jest współuzależnienie?
- jak dzieci odnajdują się w sytuacji, gdy rodzic jest pochłonięty nałogiem?
- jak funkcjonuje rodzina?

Wspomnimy też:
- o metodzie interwencji wobec osoby uzależnionej, przygotowywanej przy pomocy terapeuty.
- o pomocy psychologicznej w poradniach uzależnień, w ośrodkach stacjonarnych,
- o ruchu samopomocy: Al-Anon, AA, NA
- o programie ograniczania picia.

Zastanowimy się, dlaczego zaleca się członkom rodziny zgłosić się na terapię mimo, że osoba uzależniona tego nie chce robić.

Webinar poprowadzi:
MAŁGORZATA OSIPCZUK - psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka systemowa, od 20 lat pracująca również z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, ponadto z osobami po przemocy, traumach, z osobami w kryzysie, dorosłymi pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych oraz z parami. Prezeska Stowarzyszenia Intro.
Rozmowę będzie moderować:
MAGDALENA STANIEK - psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat CTPB nr 37), pracująca m.in. w tematyce przemocy i traum, poza tym z nieśmiałością, zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro"

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Rodzina w niewoli alkoholu / narkotyków"
Webinar i czat pomocowy Stowarzyszenia Intro.

BEZPŁATNY webinar, wydarzenie online, Wtorek, 13 kwietnia 2021, godz. 18:00 - 19:30.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Prawnik dla osób doświadczających przemocy"
Webinar i czat pomocowy Stowarzyszenia Intro.

Zapraszamy na kolejny webinar, tym razem poruszymy kwestie prawne związane z przeciwdziałaniem przemocy, spróbujemy usystematyzować sobie czym jest przemoc, jaki status ma osoba doświadczająca przemocy w świetle przepisów prawa, a także jakiej pomocy może oczekiwać. Dodatkowo nasi specjaliści postarają się odpowiedzieć na pytanie co zawiera się w pomocy prawnej dla osoby doświadczającej przemocy oraz jakie praktyczne procedury i działania mogą zostać podjęte przy wsparciu prawnika.

Webinar poprowadziły
Julia Jezioro - radca prawny wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP we Wrocławiu (WR-2768), od lat związana z organizacjami wspierającymi osoby narażone na wykluczenie społeczne, w tym przede wszystkim doświadczające przemocy domowej, pracująca czynnie zawodowo i od lat świadcząca pomoc prawną również w ramach prywatnej praktyki.

Rozmowę będzie moderować:
Anna Szczepanik - psycholożka, psychoterapeutka poznawczo - behawioralna w trakcie procesu certyfikacji, od lat współpracująca z organizacjami świadczącymi pomoc dla osób doświadczających przemocy. Prowadzi również terapię w ramach własnej praktyki i poradni zdrowia psychicznego.

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Poradnik "Jak radzić sobie z przemocą w pandemii"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Prawnik dla osób doświadczających przemocy"
Webinar i czat pomocowy Stowarzyszenia Intro.

BEZPŁATNY webinar, wydarzenie online, piątek, 19-03-2021, godz. 18:00.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Po co psycholog dla osoby doznającej przemocy?"
Webinar i czat pomocowy Stowarzyszenia Intro.

Zapis webinara naszej organizacji. Od 2004 roku pomagamy osobom doświadczanym przemocą. W czasie webinaru rozmawialiśmy i prezentowaliśmy na slajdach naszą wiedzę o przemocy, o jej szczególnych cechach. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego przemoc wikła i trudno się z niej uwolnić? Gdzie i po co szukać psychologa - w czym może pomóc? Bazowaliśmy na naszych doświadczeniach.

Webinar poprowadziły
MAGDALENA STANIEK - psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat CTPB nr 37), pracująca m.in. w tematyce przemocy i traum, poza tym z nieśmiałością, zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro"

Rozmowę moderowała:
MAŁGORZATA OSIPCZUK - psycholożka, psychoterapeutka systemowa (certyfikat WTTS nr 081/2012), prezeska Stowarzyszenia Intro.

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Po co psycholog dla osoby doznającej przemocy?"
Webinar i czat pomocowy Stowarzyszenia Intro.

BEZPŁATNY webinar, wydarzenie online, wtorek 23-02-2021, godz. 18:00.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DEBATA: O zmianę definicji gwałtu.
Tylko "tak" oznacza zgodę.
Seks bez zgody to gwałt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wykaz miejsc - "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie" 2021/2022 rok

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ODWIKŁANE, POMOCNE, SŁYSZALNE

Projekt "Odwikłane, pomocne, słyszalne" jest adresowany do kobiet doświadczonych przemocą - zarówno tych, które z przemocą obecnie się borykają, jak i tych, które już sobie poradziły.

Pomoc psychologiczna i prawna

Pomoc psychologiczna ma pomóc w odzyskaniu sprawczości, poczucia własnej wartości, w poradzeniu sobie ze stanami lękowymi i stresem, pomóc zrozumieć uwikłanie i skutki przemocy wciąż obecne w życiu, pomóc uwolnić się z krzywdzących relacji i odbudować granice osobiste.

Pomoc prawna ma wspomóc kobiety doświadczone przemocą w walce o swoje prawa, przygotować do rozpraw, pogłębić świadomość prawną. Możliwe skonsultowanie dokumentów, pomoc w sporządzeniu pism, doradztwo, pomoc w nakreśleniu strategii działań.


Wrocław BEZ przemocy - Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy