WROCŁAWSKA KAMPANIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

 Wydarzenia
 Cyberprzemoc
 Poradnik FAQ dla rodziców
 Rady dla rodziców
 Organizatorzy
 Archiwum

Wrocław - poniedziałek 2 października 2023

WYDARZENIA


Fundacja Centrum Praw Kobiet oddział we Wrocławiu

w ramach 16. DNI PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY organizuje bezpłatne konsultacje z osobami pierwszego kontaktu oraz szkolenie dla ofiar i świadków przemocy domowej. Każda z osób, z którą współpracujemy posiada niezbędną wiedze, doświadczenie oraz indywidualne podejście do każdego przypadku.

. . . . . . . . . .

Fundacja "NON LICET" Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie

serdecznie zaprasza do udziału w Grupie wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy, która odbywać się będzie w poniedziałki w godz. 17:00 - 20:00 w siedzibie Fundacji przy ul. Stalowej 6a.

Zapisy pod numerem telefonu: 71 361 97 70 (w godz. 16-20) lub mailowo: oik@go2.pl

. . . . . . . . . .

Wrocławskie Forum ds. Uzależnień
18 października 2012 r.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej serdecznie zaprasza na Wrocławskie Forum ds. Uzależnień, które odbędzie się 18 października 2012 r., we wrocławskiej siedzibie SWPS.

Wrocławskie Forum ds. Uzależnień jest coroczną konferencją poświęconą rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie. W tym roku tematem przewodnim spotkania będą uzależnienia behawioralne oraz wpływ reklamy i kampanii społecznych na używanie środków psychoaktywnych. Wykłady przedstawią uznani specjaliści: prof. Dariusz Doliński, dr Emilia Potembska, mgr Arkadiusz Klimczak.

Na Forum przedstawione będą wyniki najnowszych badań oraz wykłady, które wzbogacą warsztat pracy osób zajmujących się problemami uzależnień i przemocy. W trakcie tegorocznej konferencji odbędą się także panele dyskusyjne związane z następującymi obszarami:

 • uzależniania behawioralne,
 • media a uzależnienia,
 • zapobieganie przemocy w rodzinie z problemem uzależnień.

Forum skierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy w rodzinie, pedagogów i psychologów szkolnych, ale także studentów kierunków psychologia, pedagogika, socjologia oraz wszystkich zainteresowanych powyższą problematyką.

  Data i miejsce wydarzenia
 • 18 października 2012
 • Wrocławska siedziba SWPS ul. Ostrowskiego 30.
  Organizatorzy
 • Miasto Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
  Kontakt
 • W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panem Sławomirem Pietrzakiem:
  Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  tel. 71 777 86 36
  e-mail: slawomir.pietrzak@um.wroc.pl. . . . . . . . . .

Wykaz miejsc pomocy rodzinom z problemem przemocy.

Lista - plik .PDF

. . . . . . . . . .


. . . . . . . . . .


Zaproszenie.pdf

. . . . . . . . . .

   Punkt konsultacyjny E-mail 2012
  DLA DZIECI, MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ
 • Doświadczasz przemocy ze strony kolegów, rodziców, partnera, szefa w pracy?
 • Jesteś świadkiem takiej sytuacji?
 • Zastanawiasz się, czy czyjeś zachowanie jest niewłaściwe?
 • Niepokoisz się, że w twoim domu stosowana jest przemoc i nie wiesz, jak sobie z tym poradzić?
 • Szukasz informacji, jak uchronić siebie i swoich bliskich przed przemocą oraz gdzie uzyskać pomoc?
 • Punkt Konsultacyjny E-mail jest miejscem, w którym możesz uzyskać wsparcie, poradę, informacje o rodzajach przemocy oraz możliwościach uzyskania pomocy.
 • Jesteśmy zespołem psychologów, psychoterapeutów i pedagogów, posiadających doświadczenie w pomocy osobom doświadczającym przemocy lub nią zagrożonych. Jeśli masz problem, z którym trudno Ci sobie poradzić, napisz do nas. Razem zastanowimy się nad możliwymi rozwiązaniami wyjścia z tej sytuacji.
 • Nie musisz być sam, możesz liczyć na nasze, wsparcie, zrozumienie, a także dyskrecję i anonimowość.

. . . . . . . . . .

Wrocławskie Forum ds. Uzależnień
2 grudnia 2011, godz. 10:00-13:30,
w XIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Brückner 10

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, we współpracy z Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego w dniu 2 grudnia 2011 r. organizuje Wrocławskie Forum ds. Uzależnień.

Forum skierowane jest do pedagogów i psychologów szkolnych oraz do przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.

Głównym tematem Forum jest problem spożywania przez młodzież środków psychoaktywnych, w tym tytoniu, alkoholu i narkotyków.

Podczas Forum Janusz Sierosławski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii przedstawi wyniki cyklicznych badań ESPAD prowadzonych we Wrocławiu i porówna je z wynikami ogólnopolskimi.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień, Andrzej Turek przekaże informacje dotyczące problemów wynikających z uzależnień na terenie naszego miasta w odniesieniu do województwa dolnośląskiego.

W Forum udział wezmą przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia przedstawiając zagadnienia dotyczące przeciwdziałania przemocy oraz profilaktyki uzależnień.

W trakcie Forum zaprezentowany zostanie także spektakl teatralny przygotowany w ramach Programu profilaktyki i terapii uzależnień oraz przeciwdziałania agresji dla osób osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu.. . . . . . . . . .

Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy 2010

I.
Od 8.11.2010r. do 17.12.2010r. - bezpłatne spotkania dla rodziców i dzieci pn.: "Program Wzmacniania Rodziny".

Spotkania odbywają się raz w tygodniu od 16.30 do 18.30 w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED przy ul. Białowieskiej 74 A.

  Celem warsztatów jest:
 1. Rozwijanie umiejętności wychowawczych bez używania przemocy wobec dzieci.
 2. Nabycie przez rodziców umiejętności w zakresie postaw wychowawczych oraz okazywanych emocji, jakich doświadczają w sytuacjach życia rodzinnego i ich wpływu na funkcjonowanie w podejmowanych rolach ojca/matki/opiekuna.
 3. Rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności indywidualnych i interpersonalnych takich jak: radzenie sobie ze stresem i presją rówieśniczą oraz radzenie sobie z emocjami bez podejmowania zachowań agresywnych zarówno wobec rodziców jak i rówieśników.
 4. Wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólny udział dzieci/młodzieży i ich rodziców/opiekunów w sesjach rodzinnych.


II.
Od 20.11.2010r do 17.12.2010r.

Od 20.11.2010r do 17.12.2010r.,we wrocławskich przedszkolach i szkołach podstawowych, które zgłosiły swój udział w kampanii, odbędą się spotkania dla rodziców/opiekunów dzieci w wieku od 0-9 lat.

Celem programu jest wsparcie rodziców w opiece nad dzieckiem, stymulowaniu jego rozwoju, a przede wszystkim ma ułatwić rodzicom radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, emocjami, stresem rodzicielskim. Rodzice otrzymają bezpłatne materiały edukacyjne.
"Bez klapsa - jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice"III.
2.12.2010 godz. 11.00 - 12.00 - impreza towarzysząca (zamknięta)

"Długi jak życie dzień Józefa K." - w wykonaniu więźniów - aktorów, na terenie zakładu karnego dla 40 zaproszonych osób. Spektakl pantomimiczny, inspirowany prozą F. Kafki.
Spektakl będzie wystawiony na terenie Zakładu Karnego przy ul. Kleczkowskiej,

Po spektaklu rozmowa i pytania gości do realizatorów programu.IV.
9.12.2010, godz. 13.30 - 18.00 (czwartek)

Konferencja "Dziecko krzywdzone - pomoc i interwencja"

Konferencja odbędzie się 9 grudnia 2010 r. w godzinach od 13.30 do 18.00 w Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu przy ul. Pretficza 28.

  Program:
 1. Otwarcie - Jarosław Obremski - Wiceprezydent Wrocławia


 2. Elżbieta Czyż - Helsińska Fundacja Praw Człowieka (Warszawa)
  "Ochrona prawna dzieci - ofiar przestępstw"


 3. Beata Ciejka - Fundacja Dzieci Niczyje (Warszawa)
  Wprowadzenie do diagnozy i interwencji dziecka krzywdzonego"


 4. Urszula Makowelska - Fundacja Dzieci Niczyje (Warszawa)
  "Kampania ZŁY DOTYK (II edycja) - profilaktyka wykorzystywania seksualnego dzieci"


 5. Małgorzata Osipczuk - Stowarzyszenie INTRO (Wrocław)
  "Przemoc w internecie - pomoc w internecie"


 6. insp. Zbigniew Maciejewski - Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu
  "Realizacja programu prewencyjnego pn. Niebieska karta, na rzecz działań ograniczających przestępczość w rodzinie"


 7. Anna Szarycz - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia
  Jacek Sutryk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu

  "Działania Miasta w obszarze przeciwdziałania przemocy"


 8. Spektakl teatralny w wykonaniu kobiet osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1 przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu pt. "Tańce nasze codzienne".

Konferencję poprowadzi Elżbieta Golińska, realizatorka "Programu profilaktyka i terapia uzależnień oraz przeciwdziałania agresji dla osób osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1", aktorka Teatru Współczesnego.V.
Działania wizerunkowe

Wystarczy tylko korzystać ze autobusów komunikacji miejskiej, gdzie zawisną specjalne plakaty z ulotką "10 kroków jak stać się lepszym rodzicem" lub uważnie rozglądać na ulicy Grabiszyńskiej. Tam bowiem na ścianie jednej z kamienic 25 listopada pojawi się mural - artystyczna interpretacja hasła "Kochaj - szanuj - nie krzywdź".. . . . . . . . . .

   Zamiast klapsów

   Poradnik - plik .PDF

. . . . . . . . . .

   Mural

. . . . . . . . . .

   Niebieski pokój

. . . . . . . . . .

CYBERPRZEMOC

   Czym jest CyberPrzemoc?

   Cyberprzemoc jest formą przemocy, w której używane są media elektroniczne , głównie Internet i telefony komórkowe. Nazwa ta pochodzi od angielskiego słowa cyberbullying, składającego się z członów cyber (wskazującego na związek ze świtem wirtualnym, szczególnie Internetem) i bullying (oznaczającego zastraszanie, znęcanie się). Problem cyberprzemocy dotyczy nie tylko dorosłych, szczególnie dotkliwy jest dla dzieci i młodzieży. Wśród młodych internautów ponad połowa przyznaje, że doświadczyła przemocy w sieci.

  Do cyberprzemocowych zachowań możemy zaliczyć:
 • obraźliwe lub poniżające treści wysyłane za pośrednictwem Internetu lub telefonu komórkowego
 • robienie zdjęć i filmów bez zgody osoby fotografowanej bądź filmowanej i umieszczanie ich w sieci lub rozsyłanie ich przy użyciu telefonu
 • podszywanie się pod kogoś w Internecie
 • włamania na strony internetowe lub prywatne konta (np. na portalach społecznościowych)
 • rozpowszechnianie krzywdzących nieprawdziwych informacji w sieci lub przy pomocy telefonu komórkowego
 • cyberprześladowanie (wysyłanie zastraszających wiadomości za pośrednictwem Internetu lub telefonu komórkowego)

   Narzędziami cyberprzemocy są więc blogi, strony internetowe, fora, listy i grypy dyskusyjne, komunikatory internetowe, czaty i portale społecznościowe, SMS-y oraz MMS-y, a nawet gry sieciowe typu multiplayer i platformy e-learning'owe.

   Konsekwencje cyberprzemocy są poważne, zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży, którzy dopiero budują swoją tożsamość. Naruszenie kształtującego się wizerunku i poniżanie może odbić się na kontaktach społecznych, zdrowiu psychicznym i fizycznym, a nawet zagrażać życiu osób doświadczających cybeprzemocy.

   Problemu tego nie należy więc bagatelizować. Warto wiedzieć jak chronić dziecko przed tym zjawiskiem (odnośnik do mini-poradnika) oraz jak reagować, gdy dziecko padnie ofiarą cyberprzemocy.

Zachęcamy do zapoznania się z działem poświęconym CyberPrzemocy.<< powrót          Copyright © 2007 / 2010 kampaniaprzemoc.pl - Program finansowany przez Miasto Wrocław