WROCŁAWSKA KAMPANIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

 Wydarzenia
 Punkt E-mail
 Cyberprzemoc
 Poradnik FAQ dla rodziców
 Rady dla rodziców
 Baza pomocy
 Organizatorzy
 Archiwum

Wrocław - piątek 30 września 2022

Niebieski pokój


Fotografie "Niebieskiego pokoju" - pokoju przesłuchań dla dzieci - ofiar przemocy, w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Działanie prowadzone we współpracy z Komendą Miejską Policji we Wrocławiu w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wrocławia na rok 2010 Uchwała nr XLVII/1417/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 marca 2010 r.

<< powrót          Copyright © 2007 / 2010 kampaniaprzemoc.pl