WROCŁAWSKA KAMPANIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY WOBEC OSÓB STARSZYCH

 Wydarzenia
 Poradnik
 Organizatorzy
 Archiwum

Wrocław - wtorek 21 maja 2019

WYDARZENIA


. . . . . . . . . .

INTERNETOWA GRUPA WSPARCIA "PRZEMOC"

     Dotyka Cię problem przemocy? Doświadczyłaś/eś jej w przeszłości? Doświadcza jej ktoś Tobie bliski? Potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy Cię na nowo powstałe forum - "PRZEMOC", gdzie oprócz pomocnych dla Ciebie informacji możemy zacząć wspólną wędrówkę - ku prawdzie i ku odkryciom.
     Jeśli jesteś gotowa/y, by podzielić się z członkami grupy osobistym doświadczeniem, nadzieją, mądrością, emocjami i uczuciami oraz pomysłami położenia kresu przemocy, to forum jest miejscem dla Ciebie. Zachęcamy Cię do wzajemnego dawania i brania bo wierzymy, że w grupie leży siła.
     Wiemy, że najtrudniejsze jest cierpienie w milczeniu, dlatego nie zostawaj z problemem sam/a.

Opis, regulamin i zasady przyłączenia do grupy:
www.psychotekst.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=5228

. . . . . . . . . .

Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy

Fundacja "NON LICET" Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie uruchomiła grupę wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy, która odbywa się w poniedziałki w godz. 16:30 - 19:30 w siedzibie Fundacji przy ul. Stalowej 6a.
Grupa będzie prowadzona w okresach: od marca do maja oraz od października do grudnia 2010r.
Zapisy pod numerem telefonu: 71 361 97 70;
Grupa ma charakter otwarty, zapraszamy!

. . . . . . . . . .

Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy
Wobec Osób Starszych

Zapobieganie przemocy wobec osób starszych jest bardzo ważnym zagadnieniem w starzejącym się społeczeństwie, chociaż dopiero w ostatnich latach zjawisko to zaczęło być postrzegane jako ogólnoświatowy problem. W kwietniu 2002 roku, w Madrycie, wszystkie kraje ONZ przyjęły dokument pod nazwą United Nation International Plan of Action, w którym jasno podkreśla się wagę zapobiegania temu problemowi i wskazuje, że ochrona osób starszych przed przemocą należy do Powszechnych Praw Człowieka.

    We wspomnianej deklaracji zwraca się uwagę na kilka istotnych zagadnień związanych ze zjawiskiem przemocy wobec osób starszych:

  • Brak reakcji w przypadku rozpoznania przemocy wobec osób starszych jest często spowodowany brakiem odpowiednich narzędzi prawnych.
  • Zapobieganie przemocy wobec osób starszych wymaga zaangażowania wielu środowisk społecznych.
  • Pracownicy służby zdrowia pierwszego kontaktu odgrywają zasadniczą rolę w reagowaniu na przemoc wobec osób starszych - choć, paradoksalnie, to oni często nie rozpoznają tych przypadków.
  • Edukacja i rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem mediów mają istotne znaczenie w przeciwdziałaniu przemocy wobec osób starszych - dotyczy to zarówno edukacji profesjonalistów, jak i całego społeczeństwa (przełamywanie tabu i obalanie stereotypów istniejących w stosunku do ludzi starszych).
  • Przemoc wobec osób starszych jest problemem uniwersalnym. Badania pokazują, że występuje ona zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Realna ocena zjawiska nadużyć wobec osób starszych jest niemożliwa ze względu na dużą liczbę nieujawnionych incydentów. Krzywdzeni nie zgłaszają takich faktów, ponieważ bardzo często są przekonani o bezskuteczności ścigania, obawiają się odwetu. Ofiary nadużyć boją się też umieszczania w domach opieki, wstydzą się postępowania swoich oprawców, jeśli są oni członkami rodziny oraz brakuje im wewnętrznej, psychicznej determinacji, by zgłosić incydent np. na policję.

     Sytuacja krzywdzonej osoby starszej jest bardzo trudna, wielowątkowa. Bardzo często dodatkowo komplikuje ją zależność materialna, mieszkaniowa i emocjonalna.

. . . . . . . . . .

Formy przemocy wobec osób starszych

Przemoc wobec osób starszych może być zdefiniowana jako pojedyncze lub powtarzające się działanie, lub brak odpowiedniego działania, występujące w jakiejkolwiek relacji, w której oczekuje się zaufania, a która powoduje krzywdę bądź cierpienie osoby starszej. Może ona przybierać różne formy: przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, finansowej, a także formę intencjonalnego lub nieintencjonalnego zaniedbania (definicja podana za The Toronto Declaration on the Prevention of Elder Abuse).

O formach przemocy możesz przeczytać tutaj

Szczególna formą przemocy w kontekście osób starszych jest przemoc instytucjonalna:
- mogą to być wszystkie podane wyżej rodzaje nadużyć występujące w urzędach, przychodniach, domach pomocy społecznej i tym podobnych instytucjach, a także niedostosowanie systemu, bądź zaniechania w procedurach.

Osoby starsze skarżą się na bagatelizowanie ich problemów, ograniczanie należnej im uwagi i czasu, zwracanie się do nich po imieniu, albo pozornie dobrotliwie "niech babcia", okazywanie zniecierpliwienia wobec ich niepełnosprawności (np. niedosłyszenia, powolności), nie dawanie wiary ich skargom.

Poważnym problemem zgłaszanym przez osoby starsze (głównie kobiety) jest traktowanie ich na rynku pracy: ogromne problemy ze znalezieniem etatu w celu dopracowania do okresu emerytalnego, wykorzystywanie ich słabej pozycji przez pracodawców poprzez nadmierne obciążanie obowiązkami, złe traktowanie, bo i tak nie znajdą pracy gdzie indziej.

O przemocy mówimy wtedy, gdy mamy do czynienia z sytuacją wykorzystywania przewagi osoby silniejszej nad słabszą - taką, która ma mniejsze możliwości, by sama się obronić.

     Starość niesie ze sobą stopniową utratę dotychczasowych możliwości człowieka, spadek siły fizycznej, ograniczenie sprawności ruchowej i jako taka może narażać człowieka na zwiększone prawdopodobieństwo przemocy. Niepełnosprawność może czynić człowieka zależnym od innych w zakresie zaspokajania najbardziej podstawowych potrzeb fizjologicznych i psychicznych.

Osoby starsze często cierpią z powodu poczucia bycia odrzuconym, samotnym, niepotrzebnym. Jeszcze trudniej jest w sytuacji, gdy są odizolowane od kontaktów społecznych poza domem – ich zależność znacznie wtedy wzrasta, są skazane na środowisko, w którym przebywają i w sytuacji przemocy nie widzą możliwości ucieczki.

. . . . . . . . . .

   Dokument - poradnik

(format pliku .pdf)

. . . . . . . . . .

   Dokument - ulotka

(format pliku .pdf)

. . . . . . . . . .

   Dokument - PRAWO KARNE

KROK PO KROKU
czyli jak poradzić sobie z procedurą karną (format pliku .pdf)

. . . . . . . . . .<< powrót          Copyright © 2007 / 2009 kampaniaprzemoc.pl