Wrocław - wtorek 21 maja 2019 - 12:38

 Wydarzenia
 Artykuły
 Organizatorzy
 Foto galeria
 Archiwum
 Linki

WYDARZENIA


Zajęcia psychoedukacyjne: Jak żyć bez przemocy? Budowanie związku partnerskiego

Stowarzyszenie Pomocy dla Osób w Sytuacji Kryzysowej "Interwencja" przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego
zaprasza Panie do udziału w grupowych zajęciach psychoedukacyjnych:
"Jak żyć bez przemocy? Budowanie związku partnerskiego"

Zajęcia są nieodpłatne. Rozpoczynają się 4 sierpnia. Obywać się będą 1 raz tygodniu przy ul. Podwale 13 we Wrocławiu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr telefonu 071 783-36-64 od godziny 15.00-20.00

Wszystkie zainteresowane Panie zapraszamy!

Bliższych informacji udzielają:
Psycholog Magdalena Abramowicz tel.: 0 505-705-425
Psycholog Edyta Nesterewicz tel.: 0 668- 141-606


Więcej o programie:
     Realizowany program służy nie tylko eliminowaniu zachowań agresywnych, ale tez korygowaniu innych zachowań zaburzających relacje w związku. Pełni też funkcję profilaktyczną ucząc jak budować związek partnerski oparty na szacunku do partnera, wskazując nowe rozwiązania wzajemnej komunikacji.

     Z zebranych doświadczeń wynika, iż wiele trudności w związku pojawia się z chwilą przyjścia na świat dzieci. Sytuacja ta wymusza wiele zmian w życiu rodzinnym zarówno w relacji mąż-żona jak również rodzice-dziecko. Z tego względu kilka zajęć poświęconych zostało odpowiedzialnemu rodzicielstwu.

Zajęcia dla osób mających problem z własną agresją

Stowarzyszenie Pomocy dla Osób w Sytuacji Kryzysowej "Interwencja" przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu ogłasza nabór na zajęcia korekcyjno- edukacyjne dla osób mających problem z własną agresją, którą przejawiają w stosunku do innych osób. Zajęcia są nieodpłatne. Obywać się będą 1 raz tygodniu przy ul. Podwale 13 we Wrocławiu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (zapisy: 071 783-36-64 od 15.00-20.00) Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!

Bliższych informacji udzielają psycholodzy:
Magdalena Abramowicz tel.: 0505-705-425
Edyta Nesterewicz tel.: 0668- 141-606

Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy

Wrocławska kampania przeciwdziałania przemocy jest realizowana w okresie listopad - grudzień 2007. Ma na celu uwrażliwienie mieszkańców Wrocławia na problem przemocy i zachęcenie ich do podejmowania działań, reagowania w przypadkach występowania przemocy.

Kampania planowana jest jako wydarzenie cykliczne (raz w roku). Tegoroczna edycja kampanii poświęcona jest problemowi przemocy wobec kobiet.

     Wydarzenia w ramach kampanii:

  22.11.2007
 • konferencja prasowa w celu rozpowszechnienia informacji o programie "Wrocławskiej kampanii przeciwdziałania przemocy"

  Celem spotkania prasowego jest rozpowszechnienie informacji o kampanii do jak najszerszej grupy odbiorców. Akcja adresowana jest do mediów lokalnych na terenie Wrocławia i okolic, zarówno dzienników, jak i magazynów. Celem działania jest zwrócenie uwagi mediów na prowadzoną kampanię oraz wzmocnienie przekazu.

  Data: 22 listopada, godz. 11.00-13.00
  Miejsce: Biuro prasowe Prezydenta Wrocławia, Sukiennice 9, sala 306

  24.11 i 25.11. 2007
 • Wideo-projekcja na telebimie - pokaz filmu z wernisażu projekcji pt. "Pomnikoterapia", autorstwa artysty Krzysztofa Wodiczki, który odbędzie się na frontowej elewacji Banku Zachodniego, na północnej pierzei wrocławskiego Rynku.

  Pierwotna projekcja odbyła się w 2001 roku na fasadzie Galerii Narodowej Zachęta w Warszawie. Opowiada o problemach maltretowanych kobiet w Polsce. Myślę przede wszystkim o tych, którzy żyją poza nawiasem, w sensie społecznym i kulturalnym - argumentuje Krzysztof Wodiczko.
  Artysta po raz kolejny czyni współ-artystami i uczestnikami swojej akcji ludzi pokrzywdzonych i nieakceptowanych. Ludzi, którzy opowiadając o swoich przeżyciach i dramatycznych historiach kamienieją jak posągi czy pomniki, zaś monumenty i budowle stają się nieraz są niemymi i nieruchomymi świadkami wydarzeń w przestrzeni publicznej.

  Data: 24.11 i 25.11. 2007 r., godz. 18.00-20.00
  Miejsce: Rynek wrocławski

  22.11 i 06.12.2007
 • Audycja telewizyjna

  22 listopada i 6 grudnia na antenie TVP 3 Wrocław o godz. 19.30 zostaną wyemitowane programy "Żyj bezpiecznie", poświęcone Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy.
   Video

Audycja wyemitowana w programie "Żyj bezpiecznie" na antenie TVP 3 Wrocław, 22.11.2007, godz. 19.30.

   Video

Audycja wyemitowana w programie "Żyj bezpiecznie" na antenie TVP 3 Wrocław, 06.12.2007, godz. 19.30.


  30.11.2007
 • I Trybunał do Spraw Przemocy wobec Kobiet we Wrocławiu

  Pierwszy Światowy Trybunał do Spraw Przemocy został zorganizowany przez Center for Women's Global Leadership podczas Konferencji Praw Człowieka w Wiedniu 1993 r. Odegrał on kluczową rolę w tworzeniu światowego ruchu na rzecz uznania praw kobiet za integralną cześć praw człowieka oraz przyjęcia przez ONZ deklaracji o eliminowaniu przemocy wobec kobiet. Trybunał do Spraw Przemocy wobec Kobiet nie jest kolejną konferencją, podczas której specjaliści zajmujący się różnymi aspektami przemocy wygłaszają naukowe referaty. Głównymi bohaterkami Trybunału są kobiety ofiary przemocy oraz ich bliscy.

  Pierwszy Trybunał we Wrocławiu poświęcony będzie doświadczeniom kobiet, które przez lata były maltretowane przez swoich partnerów. Kobiety te opowiedzą o tym, co je spotkało. Wysłuchają tego, w charakterze sędziów, siedząc za "sędziowskim stołem" zaproszeni goście - przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie tej formy przestępczości: funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji, Prokuratury, Sądownictwa oraz reprezentanci organów władzy publicznej. Organizując Trybunał poświęcony problematyce przemocy wobec kobiet organizatorzy chcą kontynuować debatę na temat konieczności wprowadzania dalszych zmian prawnych i instytucjonalnych, które pozwolą na skuteczne przeciwdziałania i zwalczanie przemocy wobec kobiet. Pragną także wpływać na postawy osób stosujących prawo, albowiem to od nich de facto zależy zdrowie, a niejednokrotnie także i życie tysięcy maltretowanych polskich kobiet.

  Data: 30.11.2007 r., godz. 12.00
  Miejsce: Sala Sesyjna Rady Miejskiej Wrocławia, Sukiennice 9, wstęp za zaproszeniami.
   Program

PROGRAM I WROCŁAWSKIEGO TRYBUNAŁU PRZECIW PRZEMOCY WOBEC KOBIET 30.11.2007

   Video

Informacje w Faktach TVP 3 Wrocław, "I Wrocławski Trybunał Przeciw Przemocy Wobec Kobiet", który odbył się we Wrocławiu 30.11.2007, o godz. 12:00, w sali Sesyjnej Rady Miasta Wrocławia.


  08.12.2007 i 10.12.2007
 • Spektakle teatralne

  Wystawione zostaną 2 spektakle teatralne.

  Pierwszy z nich "Pasja. Obrzęd zdjęcia masek ofiarnych." to sztuka teatralna przygotowana przez uczestniczki prowadzonego przez Centrum Praw Kobiet projektu - Praca i Godne Życie dla Kobiet Ofiar Przemocy. Spektakl powstał w wyniku prac terapeutycznej grupy teatralnej. Uczestniczące w niej kobiety niekiedy przez całe swoje dorosłe życie doświadczały przemocy ze strony męża lub partnera. W trakcie przedstawienia wychodzą na scenę i opowiadają o swoim życiu, rodzinach, związkach z mężczyznami, i o maskach jakie przywdziewały stając się ofiarami przemocy. Spektakl to także opowieść o przemianie, zdjęciu masek i objawieniu prawdziwej twarzy.

  Data: 08.12.2007 r., godz. 19.30 wstęp wolny (ilość miejsc ograniczona)
  Miejsce: : Teatr Arka, ul. Mennicza 3, wejście od ul. Świdnickiej 28

  Drugie przedstawienie zostało przygotowane przez więźniarki z Zakładu Karnego z Lublińca. Więzienie w Lublińcu to miejsce, gdzie wyroki odbywają kobiety za najcięższe przestępstwa, najczęściej zabójstwa. Wrocławianie będą świadkami niecodziennego przedstawienia.
  "Węzły życia" to sztuka napisana przez jedną z osądzonych. Opowiada prawdziwe historie grających w niej kobiet, pokazuje przemoc wobec kobiety - żony i matki. Porusza dwa wątki: jeden wątek to przemoc widziana oczami córki , drugi - to przemoc matki wobec córki. Aktorkami są same skazane.

  Data: 10.12.2007 r., godz. 19.30 wstęp wolny (ilość miejsc ograniczona)
  Miejsce: : Teatr Arka, ul. Mennicza 3, wejście od ul. Świdnickiej 28
   Video

Film o spektaklu "Węzły zycia".


  09.12.2007
 • Artystyczna ekspozycja na temat "Przemocy w rodzinie" - umieszczenie wielkoformatowej grafiki na ścianie budynku

  Stworzenie wielkoformatowej grafiki na elewacji budynku mieszkalnego ma na celu poruszenie tematu przemocy wobec kobiet. Poprzez zaanektowanie przestrzeni publicznej i stworzenie w niej mocnego i czytelnego obrazu, chcemy dotrzeć do wszystkich mieszkańców Wrocławia - samych ofiar przemocy, ale również sprawców przemocy oraz jej świadków. Mural zostanie zaprojektowany i wykonany przez grupę profesjonalnych artystów, tworzących podobne formy na elewacjach różnych budynków, nie tylko w Polsce, przy użyciu trwałych farb i podkładów.

  Prezentacja muralu: 09.12.2007 r. (niedziela), godz. 16.00
  Miejsce: ul. Benedyktyńska 4 (przy ul. Wyszyńskiego)

  15.11-15.12.2007
 • Ekspozycja plakatów

  Czas trwania ekspozycji citylightów: 15.11 - 15.12.2007
  Miejsce: citylighty w całym Wrocławiu


<< powrót


          Copyright © 2007 kampaniaprzemoc.pl