WROCŁAWSKA KAMPANIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

 Wydarzenia
 Cyberprzemoc
 Poradnik FAQ dla rodziców
 Rady dla rodziców
 Organizatorzy
 Archiwum

Wrocław - piątek 30 września 2022

Poradnik FAQ dla rodziców


24. Dyscyplina to przejaw miłości.

Dyscyplina jest jednym z najgoręcej dyskutowanych zagadnień związanych z wychowaniem dzieci. Wielu rodzicom dyscyplina kojarzy się często tylko z karą, rygorem, surowością, podporządkowaniem zasadom, krzykiem, konfliktami. Tymczasem dyscyplina nie polega na karaniu i nie musi skutkować płaczem dziecka.

Dyscyplina polega na pomaganiu w budowie silnych fundamentów złożonych z wartości, zasad moralnych i reguł postępowania.

Dyscyplina z języka greckiego oznacza "ten który naśladuje", lub uczy się" Rodzice i nauczyciele są przewodnikami, a dziecko jest uczniem, który uczy się od nich, jak żyć, żeby być odpowiedzialnym i szczęśliwym. Celem rodziców jest właśnie nauczenie dzieci, jak być samodzielnym, odpowiedzialnym i szczęśliwym dorosłym człowiekiem.

Dyscyplina tak naprawdę polega na ustanawianiu granic i jest niezbędnym warunkiem wpojenia dziecku prawidłowych nawyków i umiejętności przestrzegania obowiązujących norm. Granice ustalasz ty rodzicu, wprowadzając określone zasady postępowania i ujawniając swoje oczekiwania wobec dziecka. Dzieci potrzebują jasnych komunikatów na temat zasad i oczekiwań rodziców, aby nauczyć się powszechnie akceptowanych zachowań.

Podstawą dobrej dyscypliny jest zdrowa, pełna miłości i szacunku relacja rodziców z dzieckiem.<< powrót          Copyright © 2007 / 2010 kampaniaprzemoc.pl - Program finansowany przez Miasto Wrocław