WROCŁAWSKA KAMPANIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

 Wydarzenia
 Cyberprzemoc
 Poradnik FAQ dla rodziców
 Rady dla rodziców
 Organizatorzy
 Archiwum

Wrocław - piątek 30 września 2022

Poradnik FAQ dla rodziców


23. Czym są granice w wychowaniu i dlaczego należy je wytyczać dzieciom?

Granice ma każdy z nas. Określają one nas samych. Pokazują, gdzie "kończę" się ja, a "zaczyna" ktoś inny. Granice odgrywają bardzo ważną rolę w wychowaniu. Dzieci potrzebują i chcą rozumieć reguły rządzące ich światem.

Chcą wiedzieć, czego inni oczekują od nich, jak daleko mogą się posunąć, a co najistotniejsze, co się stanie, kiedy posuną się za daleko.

Dziecku zapewnia bezpieczeństwo taki rodzic, który jasno i czytelnie określa granice. Ograniczenia dyktowane są zarówno względami bezpieczeństwa, jak i potrzebą wyznaczania odpowiednich relacji interpersonalnych. Zakazy i nakazy uczą dzieci, jak żyć, a gdy ich brakuje powstaje zamieszanie. Kiedy granice są jasne i niezmienne, dzieciom łatwiej podążać dobrą ścieżką. Jeżeli natomiast są niejasne lub zmienne, dzieci często zbadają z kursu i wpadają w kłopoty.

Zadaniem rodziców jest nakładanie ograniczeń i pilnowanie ich przestrzegania. Naturalne jest to, że dzieci próbują te granice wciąż przekraczać. Dziecko bowiem jest jak woda, która popłynie wszędzie tam, gdzie nie ma tamy. Można powiedzieć, że brzegi ( granice stawiane dziecku) są szansą rzeki.

Dziecko będzie nawet nieustannie sprawdzać te granice. Zastosuje w tym celu różne metody: będzie wzbudzać w rodzicu poczucie winy, obrażać się, wycofywać z kontaktu. Będzie pokazywać, że to nie działa, krytykować , powoływać się, że inni mają lepiej.

Czasem trudno jest przeciwstawić się tym naciskom. Istnienie granic wymaga od rodzica dużego wysiłku. Musi je bowiem konsekwentnie egzekwować, nagradzać za ich respektowanie, dbać o ich przestrzeganie.

Zapamiętaj:

   - Dzieci potrzebują zasad, które nadadzą ich życiu uporządkowaną, czytelną strukturę

   - Granice dają twojemu dziecku poczucie stałości i porządku.

   - Granice pomagają mu zrozumieć siebie i otaczający je świat, a także stwarzają odpowiednie warunki do nauki i rozwijania się.<< powrót          Copyright © 2007 / 2010 kampaniaprzemoc.pl - Program finansowany przez Miasto Wrocław