Wydarzenia
 Artykuły
 Organizatorzy
 Archiwum
 Linki
Wrocław - wtorek 21 maja 2019

WYDARZENIA


"Interwencja wobec kryzysu i przemocy w rodzinie"

W dniach 26-27 X 2009 w auli Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu przy współpracy takich instytucji jak: Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, Instytut Zdrowia Publicznego, Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja", odbyło się seminarium pt. "Interwencja wobec kryzysu i przemocy w rodzinie".

Pierwszego dnia wykłady poprowadzili m.in. przedstawiciele Sądu Rejonowego we Wrocławiu, mediatorzy, specjaliści zajmujący się praktycznie tematyką przemocy w rodzinie; dziennikarze tj Jadwiga Jarzębowicz z TVP Wrocław.

W warsztatach, które odbyły się drugiego dnia wzięli udział reprezentanci Sądów, Policji, Prokuratury, Ośrodków Pomocy Społecznej, Kuratorzy Sądowi i rodzinni, przedstawiciele instytucji pozarządowych.

Spotkanie miało na celu wymianę wiedzy i doświadczeń osób na co dzień zajmujących się pomocą ofiarom przemocy, a także osobami i rodzinami będącymi w kryzysie. Częścią warsztatów były wspólne ćwiczenia, pomysły i sposoby rozwiązywania kryzysów, zasady mediacji, radzenia sobie z własnymi emocjami, dyskusje panelowe.

Wszyscy byli zgodni co do tego, że aby podnieść skuteczność działań ważna jest dobra współpraca różnych organizacji zajmujących się pomocą i kryzysem. Za każda taką organizacją stoi człowiek i wiele od niego zależy.

Padały propozycje takich i podobnych spotkań mających na celu dalszą wymianę doświadczeń w celu poprawy tej współpracy.

. . . . . . . . . .

WROCŁAWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP ZOZ
INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO


OGŁASZA NABÓR DO:

GRUPY TERAPEUTYCZNEJ
DLA OSÓB
MAJĄCYCH TRUDNOŚĆ
Z KONTROLOWANIEM ZŁOŚCI

Spotkania grupy od 1 września, we wtorki, od 16.30 do 19.30

Pierwszy kontakt mgr Arkadiusz Klimczak tel. 0 603 999 825, (071) 369 90 49 , bądź osobiście na pl. Dominikańskim 6 (pokój 89) od poniedziałku do piątku w od 8.00 do 12.00

Grupa prowadzona będzie na bazie programu terapeutycznego autorstwa dr Doroty Dyjakon

Program finansowany ze środków Urzędu Miasta Wrocławia

. . . . . . . . . .

Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci
25.11-10.12.2008

Wrocławska kampania przeciwdziałania przemocy jest realizowana w okresie listopad - grudzień 2008. Ma na celu uwrażliwienie mieszkańców Wrocławia na problem przemocy i zachęcenie ich do podejmowania działań, reagowania w przypadkach występowania przemocy.

. . . . . . . . . .

Działania w ramach kampanii
"przeciwdziałania przemocy wobec dzieci"
2008 rok

    Debata
  • Centrum Praw Kobiet oraz Dolnośląska Szkoła Wyższa
    zapraszają do udziału w publicznej debacie na temat dylematów wychowania "Nawet lekki klaps szkodzi"

    Debatę poprowadzi prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz - Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

  • Termin: 4.12.2008, godz. 16.00
  • Miejsce: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych Wrocław, ul. Strzegomska 55, sala nr 111
  • tel. 71 358 08 74

. . . . . . . . . .

1. Od 15 listopada 2008 r. rozpoczęły swoją działalność "zespoły interwencyjne". Zespoły powstały w wyniku współpracy Policji Miejskiej i Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia, w ramach realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Program pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy i innych osób doświadczających przemocy, w środowisku zdarzenia ( zespoły interwencyjne) realizuje Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży ul. Białowieska 74a.

Policjant i psycholog będą tworzyć "zespół interwencyjny".

Psycholog, wezwany przez Policję na miejsce zdarzenia, będzie udzielał wsparcia przede wszystkim dzieciom, a następnie dorosłym ofiarom przemocy oraz świadkom zdarzenia. Udzieli informacji o miejscach pomocy i pozostawi ulotkę z adresami placówek.
Poinformuje sprawcę przemocy o konieczności udziału w terapii oraz pozostawi na miejscu pisemną ofertę pomocy terapeutycznej proponowaną przez Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ Instytut Zdrowia Publicznego , pl. Dominikański 6.

Wsparcie psychologa ma pomóc przede wszystkim dzieciom, które najbardziej odczuwają skutki awantur domowych.

Powstanie baza danych osób objętych programem . "Zespoły interwencyjne" będą dyżurować całą dobę , także w dni wolne od pracy.

2. 25 listopada 2008 r. - W siedzibie Fundacji NON LICET ul. Stalowa 6a (tel. 0-71 361 97 70 ) - otwarcie pokoju przesłuchań dla dzieci. Pokój będzie wyposażony zgodnie ze standardami pracy z dziećmi i standardami przesłuchań ( konsultacja z Fundacją Dzieci Niczyje). Pokój będzie udostępniony prokuratorom, policji, sędziom, umożliwiając przesłuchania dzieci krzywdzonych.

   Foto - pokój przesłuchań

3. Emisja spotu w TVP3 i TV Regionalna dotyczącego "przeciwdziałania przemocy wobec dzieci".

   Video - spot

. . . . . . . . . .

   Dokument - PRAWO KARNE

KROK PO KROKU
czyli jak poradzić sobie z procedurą karną (format pliku .pdf)

. . . . . . . . . .<< powrót

          Copyright © 2007 / 2009 kampaniaprzemoc.pl